CDA Barendrecht

overzichtcentrumcentrum-postkantoor

Dankzij de roep van het CDA zijn er 41 extra woningen bijgekomen. Een mooi begin …

Meer dan 8 jaar wordt er gepraat over het centrum. Tijdens de raadsvergadering van 17 februari 2015 is de kansenverkenning ‘centrumaanpak’ goedgekeurd.

Als CDA willen we graag meewerken aan de centrumaanpak.
Uiteindelijk hebben we tegen gestemd omdat:

pendrechtse molenBARENDRECHT | Op 14 februari, Valentijnsdag, heeft  het CDA  vrijwilligers bedankt  voor hun inzet voor ons cultureel erfgoed  met een Valentijnstaart.

Leo van Gelder CDA-lijsttrekker voor het Waterschap Hollandse Delta en Ellen Verkoelen CDA-kandidaat nummer 2 voor de provincie Zuid-Holland hebben met een taart van bakker Pot molenaar Barend Zinkweg van de Pendrechtse molen bezocht, een… Lees verder

BARENDRECHT | Volgens het CDPlattegrond_Seniorenwoning2A is er veel behoefte aan (senioren) woningen in het centrum van Barendrecht. Waarschijnlijk veel meer dan het college nu in haar nieuwe plannen heeft weergegeven.

Tijdens de commissie ruimte van 2 februari 2015 is het plan ‘Centrumaanpak’ besproken.
Met de presentie van dit plan wil het college definitief een punt zetten achter de oude plannen. Het plan omvat de ruimtelijke kansen verkenning, financiële verkenning en de ontwikkelstrategie. Aan de laatste twee is geheimhouding verbonden vanwege de onderhandelingspositie van de gemeente.

Uitvoering van het plan kost de gemeente 12,3 mln Euro.
Het college wil daarmee iets doen aan het tekort aan levensloop bestendige woningen, vernieuwing van het winkelgebied, herinrichting van ‘ t Vlak, verbinden van het oude en nieuwe dorp.

Lees verder

Huishoudelijke hulpBARENDRECHT | De CDA fractie stelt vragen over vermindering van het aantal uren huishoudelijke hulp.

In het Raadsinformatiesysteem wordt verslag gedaan van een aantal bezwaarzaken WMO. Vanwege privacyredenen zijn deze verslagen  terecht vertrouwelijk .

Over het algemeen  wordt door de indiener bezwaar gemaakt  tegen de vermindering van het aantal uren  huishoudelijke hulp  dat wordt toegekend… Lees verder

Foto: Wim Booij

Foto: Wim Booij

BARENDRECHT |Vandaag (24-1-2015) heeft de CDA fractie positieve reacties ontvangen over het sneeuwvrij maken van de fietspaden in Barendrecht.

Bij dezen willen wij de medewerkers van de gemeente Barendrecht bedanken voor hun inzet.

Wellicht is een reactie op eerder gestelde vragen aan het college. Prima!

JeugdwetBARENDRECHT | De CDA fractie vraagt aandacht voor een omstreden onderdeel in de nieuwe Jeugdwet.

De nieuwe Jeugdwet is per 1-1-2015 van kracht geworden.
De geestelijke  gezondheidszorg voor de Barendrechtse jeugd tot de leeftijd van 18 jaar  valt hiermee onder de verantwoordelijk van de gemeente.

Het CDA maakt zich grote zorgen om het volgende:
Als een Barendrechtse… Lees verder

CDA Raadsleden

Jilles van der Stoep
Jilles van der Stoep

Fractielid

Naar alle fractieleden »