CDA Barendrecht

Durf en creatief denkwerk: ‚Ja het kan!’ en ‚Ja het helpt!’

Durf en creatief denkwerk: ‚Ja het kan!’ en ‚Ja het helpt!’

Een extra verbinding tussen Carnisselande en het oude centrum is mogelijk! Deze kan gerealiseerd worden bij het Vaanplein ter hoogte van de Henri Dunantlaan. Dat is de conclusie van onderzoek van zes studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Rotterdam, in opdracht van het CDA Barendrecht.

CDA Barendrecht constateert dat… Lees verder

VivenzHet CDA ontving een brief van Vivenz waarin staat dat deze organisatie gedwongen zijn om met ingang van 2015 jaarlijks 285 minder uren thuisbegeleiding kunnen geven en ook mogelijk personeelsleden moeten gaan ontslaan.
De hulpverleners van Vivenz zorgen voor thuisbegeleiding bij ontwrichte gezinnen, kwetsbare ouderen en ook psychiatrische patiënten die in hun omgeving overlast veroorzaken. In de vorm van bv.… Lees verder

foto hoeksteen

CBS De Hoeksteen

Op 9 september 2014 is het bestemmingsplan MFA kruidentuin in de commissie ‘ruimte’ behandeld. In het bestemmingsplan is aangegeven dat het schoolplein wordt gehalveerd van 1200 naar 600 m2. Voor een school is dat best fors en heeft in dit geval ook consequenties voor het onderwijs van de school, die inzet op beweging.
Reden voor het CDA… Lees verder

Trefpunt + Arjan (Small) 2Uit Blik op Barendrecht 4 september 2014

Aanleiding voor dit onderwerp:

De Harmonievereniging is een van de organisaties die gehuisvest zijn in het Trefpunt. Dit voorjaar deelde de gemeente de Harmonievereniging mede dat het Trefpunt plaats moet maken voor levensloopbestendige woningen. Op 21 mei stuurde de Harmonievereniging een brief naar alle politieke fracties, waarin zij aandacht vroeg voor de huisvesting.… Lees verder

Nieuw ReijerwaardDe essentie van de uitspraak van de Raad van State is, dat de het inpassingsplan op een aantal punten dient te worden aangepast, maar dat het plan als zondanig blijft staan. Overigens leiden deze aanpassingen wel tot een vertraging van een half jaar, waardoor de verkoop van grond nog niet van start kan gaan.

Voor Barendrecht is dit goed nieuws. Het betekent dat de agro-food-sector weer ruimte krijgt om te groeien.

De punten in het inpassingsplan die dienen te worden aangepast zijn: Lees verder

Het bestuur van het CDA Afdeling Barendrecht nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 15 oktober a.s., gevolgd door een politiek entree , die worden gehouden in de zaal van de Maranathakerk, Dorpsstraat 178a, Barendrecht  (naast keukenstudio Konijnendijk). De zaal is open vanaf 19 uur.

Agenda:

  1. Opening en mededelingen ALV;   (19.30)
  2. Concept-verslag CDA-ALV van… Lees verder

CDA Raadsleden

Rolinka van der Graaff
Rolinka van der Graaff

Fractielid

Naar alle fractieleden »