CDA Barendrecht

AGF 2BARENDRECHT | De CDA-fractie vindt het van groot belang, dat niet alleen het accent wordt gelegd op Nieuw Reijerwaard, maar dat het gehele gebied nadrukkelijk als één bedrijfsterrein op de kaart wordt gezet.

De Raad van State heeft eind vorig jaar uitspraak gedaan in de beroepsprocedure die aangespannen is door omwonenden. Op 3 punten moet het inpassingsplan worden aangepast. De… Lees verder

centrum-postkantoor

Raad voert debat over integriteit

BARENDRECHT (25 maart 2015) Dinsdagavond hebben de raadsleden met elkaar een debat gevoerd over integriteit. Dit debat ontstond door een interpellatieverzoek van het CDA, waarmee door de gehele gemeenteraad werd ingestemd. Aanleiding was het feit dat de broer van wethouder Dirk Vermaat panden bezit in het centrum.

Alle partijen lieten hun… Lees verder

windmolen in het groenBARENDRECHT | Het advies van het CDA Zuid-Holland aan het CDA Barendrecht is om met een alternatief plan met andere energievormen te komen om zo toch te participeren in de te leveren schone energie. Vanuit het CDA Zuid-Holland zal dit zeker gesteund worden.

Om de doorstart te maken naar andere alternatieve energievormen zijn pilots (proeftuinen) uit de samenleving en de… Lees verder

blauwe_verbindingHet CDA vindt dat de komende jaren de focus van ‘kosten wat het kost voorkomen van overstromingen’ meer moet verschuiven naar het zoeken naar alternatieven. Van alleen maar investeren in kostbare dijkverzwaringen naar een meer natuurlijke inrichting van het landschap waarin water kan worden vastgehouden of zonder grote gevolgen kan overlopen.

Wat doet het waterschap voor Barendrecht?

Het Waterschap… Lees verder

overzichtcentrumcentrum-postkantoor

Dankzij de roep van het CDA zijn er 41 extra woningen bijgekomen. Een mooi begin …

Meer dan 8 jaar wordt er gepraat over het centrum. Tijdens de raadsvergadering van 17 februari 2015 is de kansenverkenning ‘centrumaanpak’ goedgekeurd.

Als CDA willen we graag meewerken aan de centrumaanpak.
Uiteindelijk hebben we tegen gestemd omdat:

pendrechtse molenBARENDRECHT | Op 14 februari, Valentijnsdag, heeft  het CDA  vrijwilligers bedankt  voor hun inzet voor ons cultureel erfgoed  met een Valentijnstaart.

Leo van Gelder CDA-lijsttrekker voor het Waterschap Hollandse Delta en Ellen Verkoelen CDA-kandidaat nummer 2 voor de provincie Zuid-Holland hebben met een taart van bakker Pot molenaar Barend Zinkweg van de Pendrechtse molen bezocht, een… Lees verder

CDA Raadsleden

Rolinka van der Graaff
Rolinka van der Graaff

Fractielid

Naar alle fractieleden »