CDA Barendrecht

Huishoudelijke hulpBARENDRECHT | De CDA fractie stelt vragen over vermindering van het aantal uren huishoudelijke hulp.

In het Raadsinformatiesysteem wordt verslag gedaan van een aantal bezwaarzaken WMO. Vanwege privacyredenen zijn deze verslagen  terecht vertrouwelijk .

Over het algemeen  wordt door de indiener bezwaar gemaakt  tegen de vermindering van het aantal uren  huishoudelijke hulp  dat wordt toegekend… Lees verder

Foto: Wim Booij

Foto: Wim Booij

BARENDRECHT |Vandaag (24-1-2015) heeft de CDA fractie positieve reacties ontvangen over het sneeuwvrij maken van de fietspaden in Barendrecht.

Bij dezen willen wij de medewerkers van de gemeente Barendrecht bedanken voor hun inzet.

Wellicht is een reactie op eerder gestelde vragen aan het college. Prima!

JeugdwetBARENDRECHT | De CDA fractie vraagt aandacht voor een omstreden onderdeel in de nieuwe Jeugdwet.

De nieuwe Jeugdwet is per 1-1-2015 van kracht geworden.
De geestelijke  gezondheidszorg voor de Barendrechtse jeugd tot de leeftijd van 18 jaar  valt hiermee onder de verantwoordelijk van de gemeente.

Het CDA maakt zich grote zorgen om het volgende:
Als een Barendrechtse… Lees verder

Sneeuwschuiver

Foto BarendrechtNu.nl

BARENDRECHT | Het CDA heeft vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder over het begaanbaar maken van fietspaden in Barendrecht tijdens sneeuwval.

Fractievoorzitter Peter Luijendijk (CDA) over de sneeuwval in Barendrecht in december 2014: “Het is vele Barendrechters opgevallen dat in het bijzonder de fietspaden een lange periode slecht begaanbaar waren. Het viel zelfs op dat bij… Lees verder

referendumBARENDRECHT | Tijdens de laatste raadsvergadering van 2014 is een besluit genomen over het instellen van een werkgroep.

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen en heeft de volgende opdrachten:

Het “herijken”van de referendumverordening en het voorbereiden van de evaluatie van de koopzondag.

De redenen zijn de volgende. Toen de raad een beslissing moest nemen over de koopzondag… Lees verder

ParticipatiewetBARENDRECHT | Op 16 december 2014 nam de gemeenteraad een aantal besluiten over de Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht wordt.
Ook de Bijstandswet wijzigt ingrijpend vanaf dezelfde datum. Het CDA heeft m.n. aandacht gevraagd voor twee opvallende zaken. Het gaat hierbij om het opleggen van sancties en de het verrichten van de tegenprestatie.

CDA vindt dat er… Lees verder

CDA Raadsleden

Jilles van der Stoep
Jilles van der Stoep

Fractielid

Naar alle fractieleden »