CDA Barendrecht

foto hoeksteen

CBS De Hoeksteen

Op 9 september 2014 is het bestemmingsplan MFA kruidentuin in de commissie ‘ruimte’ behandeld. In het bestemmingsplan is aangegeven dat het schoolplein wordt gehalveerd van 1200 naar 600 m2. Voor een school is dat best fors en heeft in dit geval ook consequenties voor het onderwijs van de school, die inzet op beweging.
Reden voor het CDA… Lees verder

Trefpunt + Arjan (Small) 2Uit Blik op Barendrecht 4 september 2014

Aanleiding voor dit onderwerp:

De Harmonievereniging is een van de organisaties die gehuisvest zijn in het Trefpunt. Dit voorjaar deelde de gemeente de Harmonievereniging mede dat het Trefpunt plaats moet maken voor levensloopbestendige woningen. Op 21 mei stuurde de Harmonievereniging een brief naar alle politieke fracties, waarin zij aandacht vroeg voor de huisvesting.… Lees verder

Nieuw ReijerwaardDe essentie van de uitspraak van de Raad van State is, dat de het inpassingsplan op een aantal punten dient te worden aangepast, maar dat het plan als zondanig blijft staan. Overigens leiden deze aanpassingen wel tot een vertraging van een half jaar, waardoor de verkoop van grond nog niet van start kan gaan.

Voor Barendrecht is dit goed nieuws. Het betekent dat de agro-food-sector weer ruimte krijgt om te groeien.

De punten in het inpassingsplan die dienen te worden aangepast zijn: Lees verder

Tegen koopzondag

Zondag is een dag om afstand te nemen van de 24 uurseconomie

Het nieuwe college van Barendrecht, bestaande uit EVB, VVD en D66  is van plan om de koopzondagen met onmiddellijke ingang aanzienlijk uit te breiden.  Uit de commissievergadering van 1 juli jl. bleek dat het college het absoluut niet nodig vindt de lopende bezwaarprocedure, tegen afwijzing… Lees verder

vermaas1-6

Miranda Vermaas (Zij zoekt nog een baan), vaste kracht Jannie en Hans Vermaas ontvangen de taart van Corrie Righolt –Dam en Rolinka van der Graaff.

Zaterdag 31 mei 2014 was de allerlaatste dag dat de groentewinkel van de familie Vermaas haar deuren opende. Niet alleen 40 jaar lang een verkooppunt van groente en fruit maar ook een plek waar men elkaar kon ontmoeten. Altijd was er tijd voor een praatje, een vriendelijk woord. Veel vaste klanten kwamen uit de wijken Buitenoord en de Oranjewijk maar  ook uit de wijdere omgeving kwam  men voor de dagelijkse vitamines.  De  vitamine “aandacht” werd direct in de winkel geserveerd, zonder meerprijs te berekenen.

Lees verder

Bas waarderingsspeldBARENDRECHT – Burgemeester van Belzen heeft namens de gemeente Barendrecht de waarderingsspeld uitgereikt aan oud-wethouder Bas Nootenboom. Na 8 jaar raadslid en 8 jaar wethouder te zijn geweest voor de gemeente Barendrecht heeft Bas Nootenboom een nieuwe uitdaging gevonden als griffier van de gemeente Molenwaard.

Bas Nootenboom maakte van 1994 tot en met 1998 en van 2002 tot en met… Lees verder

CDA Raadsleden

Arjan Sullock Enzlin
Arjan Sullock Enzlin

Fractielid

Naar alle fractieleden »