CDA Barendrecht

Barendrecht | Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Dat staat in het zogenoemde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat afgelopen week is verschenen.

De stresstest zal er op gericht zijn de kwetsbaarheid van woningen, winkels, ziekenhuizen en agrarische gronden voor wateroverlast, hittestress,… Lees verder

Barendrecht | Wilt u de CDA-fractie uw mening geven of heeft u een vraag? Kom naar ons spreekuur dat vanaf oktober plaats gaat vinden! 

Op de donderdagen, 5, 19 en 26 oktober wordt het CDA spreekuur gehouden.

Wij zijn op de genoemde data van 19.00 uur tot 20.00 uur te vinden in het gemeentehuis op… Lees verder

Barendrecht | Met veel interesse heeft de fractie van het CDA in Barendrecht kennis genomen van de burger- en ondernemerspeiling 2017. 

Over het algemeen blijkt dat de Barendrechtse burger tevreden is met zijn of haar woonomgeving. Dat is een opsteker voor iedereen in onze gemeenschap die zich hiervoor inspant.

Het CDA moest echter ook constateren dat er… Lees verder

Barendrecht | Het CDA is blij dat de vergoeding voor reiskosten voor de minima ruimhartiger wordt. Onduidelijk is of de regeling wel bekend genoeg is.

Het CDA heeft daartoe volgende vragen gesteld aan het college:

 

Geacht college,

De CDA-fractie is verheugd dat het college overgegaan is tot de daadwerkelijke aanpassing van de beleidsregels bijzondere bijstand. Meer geld voor de… Lees verder

Jilles van der Stoep en Wiljo Reijnders

Jilles van der Stoep draagt de hamer over aan Wiljo Reijnders

Barendrecht | Vanaf 1 september 2017 heeft de fractie van CDA Barendrecht een nieuwe voorzitter.  

Wiljo Reijnders is de opvolger van Jilles van der Stoep die sinds de vorming van de huidige coalitie voorzitter was.

Tijdens een gezellige bijeenkomst, waar alle CDA raadsleden en partners bij aanwezig waren,… Lees verder

CDA Raadsleden

Wiljo Reijnders
Wiljo Reijnders

Fractielid

Naar alle fractieleden »