CDA Barendrecht

CDA Fractie in raadszaalBARENDRECHT | Het CDA steunde een motie van wantrouwen tegen wethouder Vermaat. Deze werd met 14 voor en 15 tegen weggestemd.

Tijdens de laatste raadsvergadering kwam de vraag aan de orde of wethouder Vermaat bij zijn aanstelling als wethouder de raad juist had geïnformeerd over het bezit van de panden van zijn broer.

Het bleek namelijk dat de broer… Lees verder

BelangenverstrengelingBARENDRECHT | Tijdens de raadsvergadering van 21 april 2015 stond opnieuw de “motie schijn van belangenverstrengeling” van wethouder Vermaat op de agenda.

Het CDA is van mening dat er bij wethouder Vermaat als portefeuillehouder centrumaanpak een schijn van belangenverstrengeling is ontstaan omdat zijn broer vele panden bezit in het centrum van Barendrecht
Over deze motie die door het CDA is… Lees verder

FullSizeRender

Peter Luijendijk, fractievoorzitter van CDA-Barendrecht, liep afgelopen 12 april de 42 km van de marathon Rotterdam probleemloos uit.

Een hele prestatie!
Iets eerder dan gepland passeerde Peter om 11.10 de Maeterlinckweg. (zie foto)
Het CDA-Barendrecht is trots op Peter die op deze geheel eigen wijze een persoonlijke invulling geeft aan datgene waar het CDA-Barendrecht voor staat.

Sport, als verbinding tussen… Lees verder

duurzaamheid 1

BARENDRECHT | Geen windmolens in dichtbevolkt gebied. Overheid speelt burgers van gemeenten tegen elkaar uit! CDA Barendrecht is voor duurzame energie, maar wel op een verantwoorde en eerlijke wijze.

Europa en Nederland hebben serieuze doelstellingen vastgelegd met betrekking tot klimaat en energie. 20% van de energie moet in 2020 verkregen worden via duurzame opwekking. Dat gaat niet zomaar,  windenergie… Lees verder

AGF 2BARENDRECHT | De CDA-fractie vindt het van groot belang, dat niet alleen het accent wordt gelegd op Nieuw Reijerwaard, maar dat het gehele gebied nadrukkelijk als één bedrijfsterrein op de kaart wordt gezet.

De Raad van State heeft eind vorig jaar uitspraak gedaan in de beroepsprocedure die aangespannen is door omwonenden. Op 3 punten moet het inpassingsplan worden aangepast. De… Lees verder

centrum-postkantoor

Raad voert debat over integriteit

BARENDRECHT (25 maart 2015) Dinsdagavond hebben de raadsleden met elkaar een debat gevoerd over integriteit. Dit debat ontstond door een interpellatieverzoek van het CDA, waarmee door de gehele gemeenteraad werd ingestemd. Aanleiding was het feit dat de broer van wethouder Dirk Vermaat panden bezit in het centrum.

Alle partijen lieten hun… Lees verder

CDA Raadsleden

Jilles van der Stoep
Jilles van der Stoep

Fractielid

Naar alle fractieleden »