CDA Barendrecht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief


PsycholanceBarendrecht | De politie heeft het in Barendrecht steeds drukker met meldingen over verwarde personen. Het CDA heeft eind 2015 al aandacht gevraagd voor dit zeer snel groeiende probleem.

Het aantal meldingen in Barendrecht is in Barendrecht namelijk over de periode van 2011 t/m 2015 toegenomen van 28 naar 107 per jaar. Een toename van 380% ( bron Barendrecht.… Lees verder

Barendrecht | Peter Luijendijk en Wiljo Reijnders zijn beëdigd als respectievelijk wethouder en raadslid tijdens de raadsvergadering van 29 november 2016. Jilles van der Stoep neemt het fractievoorzitterschap op zich. Het kersverse raadslid wordt de nieuwe fractiesecretaris. Peter en Wiljo legden de eed af na het debat in de raad over het nieuwe coalitieakkoord. Bij de eerstvolgende fractie… Lees verder

coalitie2016-2018Barendrecht | CDA, EVB en SGP/CU hebben een coalitieakkoord gesloten dat op 29 november 2016 aan de raad is gepresenteerd. Genoemde partijen hebben gezamenlijk een mooi coalitieakkoord ondertekend dat zich uitstrekt over de periode tot aan gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Voorafgaand vonden besprekingen onder de leiding van formateur Klaas Groenendijk plaats, die in een goede constructieve sfeer verliepen.… Lees verder

ingang-begraafplaats-den-oude-dijckBARENDRECHT | Het CDA heeft vragen gesteld over verkeerssituatie bij begraafplaats Den Ouden Dyck.

Van een Barendrechtse bewoner hebben we vernomen dat de oversteek bij de begraafplaats Den Ouden Dyck op de derde Barendrechtse weg als niet-veilig wordt ervaren. Uit berichten op facebook blijkt dat dit breder gedeeld word. Link naar bericht
Aangegeven wordt dat het levensgevaarlijk is als je… Lees verder

zabel-en-balBARENDRECHT | Het CDA staat positief tegenover investeringen in de sport.

Tijdens de laatste raadsvergadering zijn in de raad diverse voorstellen voor het investeren sportaccommodatie uit de begroting gehaald. Voor wat het CDA betreft hoeft dit niet tot een vertraging te leiden in de realisatie van de plannen. In de raadsvergadering heeft het CDA direct al aangeven, dat het… Lees verder

071206_foto_raadzaalBARENDRECHT | De informateurs Groenendijk en van der Linden zijn van mening dat in een college EVB, CDA en SGP/CU zitting moeten nemen.

Zij adviseren dat deze partijen met elkaar om de tafel gaan zitten om te komen tot de opstelling van een coalitieakkoord, de wethouders voor te dragen en afspraken te maken over de portefeuilleverdeling.

Voor het CDA… Lees verder

CDA Raadsleden

Arjan Sullock Enzlin
Arjan Sullock Enzlin

Fractielid

Naar alle fractieleden »