CDA Barendrecht

RemaxBARENDRECHT | Het CDA is blij met de toezegging van het college om het voormalige Remax-pand aan de Binnenlandse Baan pas te gaan slopen als de vergunning voor de nieuwe ontsluitingsweg in werking is getreden.

Tijdens de commissie Ruimte d.d. 25 augustus 2015 hebben we kennis kunnen nemen van de inspraak van dhr. H. Wander.
Tijdens de inspraak werd aangegeven,… Lees verder

eenzaamheidBARENDRECHT| Ongeveer 1000 mede – Barendrechters  voelen zich vaak eenzaam. Dit blijkt de uit de “Barometer” van maart 2015, een onderzoek naar o.m. leefbaarheid en voorzieningen in onze gemeente.  De fractie van CDA Barendrecht is van mening dat wij hier met een serieus sociaal probleem te maken hebben.

Wij willen een samenleving waarin iedereen meedoet. Mensen die zich… Lees verder

tobe

Muziekles bij Tobe

BARENDRECHT | Op dinsdag 15 september 2015 werd in de gemeenteraad gesproken over de voortgang van Tobe.

Eerder was gebleken dat er forse tekorten binnen de organisatie waren ontstaan. Het voortbestaan van Tobe werd bedreigd. Eerst was er al het vertrek van de verantwoordelijk directeur al in voorjaar van dit jaar en nu een reorganisatieplan waarover een… Lees verder

gemeenteraad-barendrecht

Kun je als raadslid een commissie voorzitten als er onderwerpen op de agenda staan waar je vroeger binding mee hebt gehad? Deze vraag is momenteel actueel binnen de Barendrechtse politiek.

Op de agenda 1 september j.l. bij de commissie Samenleving stond het agendapunt ToBe. Vanaf 2013 heeft ToBe aanzienlijke verliezen geleden en moet er gereorganiseerd worden. De aangesloten gemeenten zijn… Lees verder

Ellen Verkoelen CDA statenlid ZH

Ellen Verkoelen
CDA statenlid ZH

BARENDRECHT | Op 16 september 2015 is in provinciale staten van Zuid-Holland over de windenergie opgave gesproken. Naar aanleiding hiervan heeft het CDA een aantal vragen gesteld aan het college in Barendrecht.

Bekijk vergadering provinciale staten Zuid-Holland 16-9-2015

Inleiding:

De provincie Zuid-Holland heeft met het rijk afgesproken een aandeel van 735,5 mW opgesteld… Lees verder

schoolmaatschappelijk werkBARENDRECHT | Het CDA heeft verontrustende signalen ontvangen over het schoolmaatschappelijk werk voor leerlingen van basisscholen vanuit de wijkteams.

Voor 1 januari 2015 was er sprake van het schoolmaatschappelijk werk. Er bestond een bepaald netwerk waarbinnen scholieren werden verwezen vanuit de school zelf. Aan docenten werd teruggekoppeld hoe de stand van zaken was met de betreffende leerling, uiteraard met inachtname… Lees verder

CDA Raadsleden

Arjan Sullock Enzlin
Arjan Sullock Enzlin

Fractielid

Naar alle fractieleden »