CDA Barendrecht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Banner Meld het MonaBARENDRECHT – DEN HAAG | CDA Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft een meldpunt voor mantelzorgers geopend: “Meld het Mona”.

Met het meldpunt wil het CDA van mantelzorgers zelf horen, waar zij tegenaan lopen nu de langdurige zorg per 1 januari 2015 wordt overgeheveld naar de gemeenten.

“Voor mantelzorg kies je niet. Mantelzorg overkomt je. Iemand waar je van… Lees verder

mantelzorgBARENDRECHT | Het CDA heeft bij de raadsvergadering van 10 november 2014 de motie “Mantelzorg in beeld ”ingediend. 

Een motie die het college verzoekt om alle mantelzorgers en hun (werk) belasting in beeld te brengen. De motie is uniek omdat in Nederland nog geen enkele gemeente dit op deze wijze heeft gedaan.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe… Lees verder

OV gratisBARENDRECHT | Het college van EVB, VVD en D66 wil gratis openbaar vervoer verstrekken aan alle Barendrechters die ouder zijn dan 65 jaar ongeacht hun inkomen of vermogen. Dit kost ons als Barendrechters ongeveer 300.000 euro per jaar en de kosten zullen snel oplopen in verband met de vergrijzing.
Het CDA keurt dit besluit af.

Uit cijfers van het college… Lees verder

duurzaamheid 1BARENDRECHT | CDA en GroenLinks verzochten het college afgelopen dinsdag in de raadsvergadering haar woorden over duurzaamheid om te zetten in ambities en doelen.

Tevens vroegen GroenLinks en CDA om elk jaar te rapporteren over wat op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Barendrecht is bereikt. In dezelfde raadsvergadering benadrukten dezelfde politieke partijen het belang van een duurzaam energiebeleid… Lees verder

CDA fractie in raadszaalVoorzitter,

Namens de CDA fractie wil ik beginnen met een woord van dank uit te spreken.
Dank richting ambtenaren en college voor deze begroting en de beantwoording van de vragen. Er is weer veel werk verzet.

Het CDA is tevreden met de huidige financiële situatie.
Het CDA is ook tevreden over de manier van begroten. Er is namelijk niet… Lees verder

Logo CDA vrouwenBijdrage Jannie van der Burg-Tinke, CDAV-lid te Barendrecht bij CDAV-Barendrecht.
Bijeenkomst van 30 oktober 2014.

Ik ben ertoe gekomen dit onderwerp weer eens op te pakken omdat er de afgelopen tijd veel geschreven is over de Eerste Wereldoorlog waarbij de vrouwen het werk van de mannen moesten overnemen. Heeft dit invloed gehad op de rol van de vrouw… Lees verder

CDA Raadsleden

Arjan Sullock Enzlin
Arjan Sullock Enzlin

Fractielid

Naar alle fractieleden »