CDA Barendrecht

referendumBARENDRECHT | Tijdens de laatste raadsvergadering van 2014 is een besluit genomen over het instellen van een werkgroep.

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen en heeft de volgende opdrachten:

Het “herijken”van de referendumverordening en het voorbereiden van de evaluatie van de koopzondag.

De redenen zijn de volgende. Toen de raad een beslissing moest nemen over de koopzondag… Lees verder

ParticipatiewetBARENDRECHT | Op 16 december 2014 nam de gemeenteraad een aantal besluiten over de Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht wordt.
Ook de Bijstandswet wijzigt ingrijpend vanaf dezelfde datum. Het CDA heeft m.n. aandacht gevraagd voor twee opvallende zaken. Het gaat hierbij om het opleggen van sancties en de het verrichten van de tegenprestatie.

CDA vindt dat er… Lees verder

Jilles en RolinkaBARENDRECHT | Volgend jaar wordt in het kader van de nieuwe Bijstandswet de “Verordening tegenprestatie” van kracht.

In gewoon Nederlands betekent dit, dat iemand iets voor de samenleving moet terugdoen als hij of zij leeft van een bijstandsuitkering. Het CDA is hier een voorstander van. De maatschappij mag best iets van de burger terugvragen. Ook staat in deze verordening dat… Lees verder

Banner Meld het MonaBARENDRECHT – DEN HAAG | CDA Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft een meldpunt voor mantelzorgers geopend: “Meld het Mona”.

Met het meldpunt wil het CDA van mantelzorgers zelf horen, waar zij tegenaan lopen nu de langdurige zorg per 1 januari 2015 wordt overgeheveld naar de gemeenten.

“Voor mantelzorg kies je niet. Mantelzorg overkomt je. Iemand waar je van… Lees verder

mantelzorgBARENDRECHT | Het CDA heeft bij de raadsvergadering van 10 november 2014 de motie “Mantelzorg in beeld ”ingediend. 

Een motie die het college verzoekt om alle mantelzorgers en hun (werk) belasting in beeld te brengen. De motie is uniek omdat in Nederland nog geen enkele gemeente dit op deze wijze heeft gedaan.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe… Lees verder

OV gratisBARENDRECHT | Het college van EVB, VVD en D66 wil gratis openbaar vervoer verstrekken aan alle Barendrechters die ouder zijn dan 65 jaar ongeacht hun inkomen of vermogen. Dit kost ons als Barendrechters ongeveer 300.000 euro per jaar en de kosten zullen snel oplopen in verband met de vergrijzing.
Het CDA keurt dit besluit af.

Uit cijfers van het college… Lees verder

CDA Raadsleden

Peter Luijendijk
Peter Luijendijk

Fractievoorzitter

Naar alle fractieleden »