Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Het afdelingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

G.C. de Lange-Leguijt  (Gerdien), Klipper 29, 2991 KK Barendrecht, gerdien.de.lange@cdabarendrecht.nl

Secretaris 
F. Bevort (Frans) , Talmaweg 22, 2992 AH Barendrecht, secretaris@cdabarendrecht.nl

Penningmeester
W. van der Hout (Wim), Wagenmakerij 27, 2993 AT Barendrecht,  wim.van.der.hout@cdabarendrecht.nl

Het rekeningnummer van CDA-Barendrecht is 1343.70.376 t.n.v. CDA-vestigingsbureau Barendrecht, te Barendrecht.

Adreswijzigingen of vragen graag richten aan: secretaris@cdabarendrecht.nl


UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

CDA-AFDELING BARENDRECHT

Woensdag 29 maart 2017, 20 uur

Het bestuur van het CDA Afdeling Barendrecht nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 maart  a.s, die zal worden gehouden in de ontmoetingsruimte van Wijkcentrum Waterpoort, Middeldijkerplein 9, Barendrecht.

De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Voor de pauze:

Tijdens deze ledenvergadering zal het financieel overzicht 2016 van de afdeling worden besproken.

Voorts zal de samenstelling  van het bestuur aan de orde komen. Om te voorkomen dat na een paar jaar alle bestuursleden tegelijkertijd aftreden, heeft het bestuur een rooster van aftreden opgesteld. Het bestuur roept leden op zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie.

Na de pauze:

Na de pauze zullen de gemeenteraadsfractie en de CDA-wethouder verslag doen van hun raadwerkzaamheden.

Voorts zal de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 worden besproken.

Tenslotte zal de start worden gegeven van de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018, waaronder oproep aan leden om zich kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap en bij te dragen aan het opstellen van het verkiezingsprogramma.

Jaarplanning 2017:

29 maart 2017 ledenvergadering CDA Barendrecht

extra ALV in mei 2017

22 november 2017 ledenvergadering CDA Barendrecht