Het afdelingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

G.C. de Lange-Leguijt  (Gerdien), Klipper 29, 2991 KK Barendrecht, gerdien.de.lange@cdabarendrecht.nl

Secretaris 
F. Bevort (Frans) , Talmaweg 22, 2992 AH Barendrecht, secretaris@cdabarendrecht.nl

Penningmeester
W. van der Hout (Wim), Wagenmakerij 27, 2993 AT Barendrecht,  wim.van.der.hout@cdabarendrecht.nl

Het rekeningnummer van CDA-Barendrecht is 1343.70.376 t.n.v. CDA-vestigingsbureau Barendrecht, te Barendrecht.

Adreswijzigingen of vragen graag richten aan: secretaris@cdabarendrecht.nl


Cursussen:

Voor leden van het CDA bestaat een ruime mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen. Voor het aanbod kijk op: https://www.cda.nl/steenkampinstituut/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met consulent mr Arie Slob, e-mail mrarieslob@hetnet.nl of telefoon 0183-581331.

Voor het actuele aanbod van het eerste half jaar van 2018 klik hier


 

Het bestuur, de wethouder en de gemeenteraadsfractie van CDA Barendrecht wensen u heel fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2018.

Graag nodigen we u uit voor de nieuwjaarsborrel op dinsdag 9 januari 2018. Deze is van 17.30-19.30 uur bij Spruit in Het Kruispunt, Middenbaan 111.

We hopen elkaar dan persoonlijk een goed nieuw jaar te kunnen wensen.

Gerdien de Lange-Leguijt voorzitter
Peter Luijendijk, wethouder
Wiljo Reijnders, fractievoorzitter