Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Afval

Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer voor het handelen van het CDA. We vinden het daarom belangrijk dat de gemeente in haar doen en laten nadenkt over de gevolgen van haar handelen. Geen enkele keuze mag de keuzevrijheid van toekomstige generaties in de weg staan. Barendrecht ambieert een koploperspositie in de regio als het gaat om duurzaamheid.

We streven een evenwicht na van people, planet en profit. Bij alle activiteit dienen mens en planeet niet ondergeschikt te worden gemaakt aan het geld. Bij de interne bedrijfsvoering van de gemeente geeft de gemeente het goede voorbeeld.


Standpunten

130. Afvalscheiding bevorderen

Gezocht wordt naar mogelijkheden om  initiatieven te nemen (zoals ‘afval loont’, waarbij men financieel beloond wordt voor het inleveren van herbruikbare materialen) om het afvalscheidingspercentage in Barendrecht te verhogen.

137. Afval

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zoveel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken. Het streven moet zijn:
1) voorkomen van afval,
2) hergebruik en
3) recycling.