Arjan Sullock Enzlin

Als inwoner van Barendrecht-Carnisselande hoor ik van bewoners veel geluiden over allerlei ‘buurtzaken’ als veiligheid, verlichting, groen en de snelheid waarmee je in en uit Carnisselande komt.
Op het gebied van veiligheid hebben we als buurt actie ondernomen en met de gemeente voor elkaar gekregen dat het openbaar groen aangepast wordt. Een voorbeeld van hoe burgerparticipatie kan werken.

 • Veilig opgroeien in de wijk

Een rustige wijk waar kinderen ongestoord buiten kunnen spelen en het leven ontdekken kan ik van genieten. De gemeente alleen kan er niet voor zorgen dat een wijk rustig is en dat de bewoners het naar hun zin hebben.

Belangrijk is dat als buurbewoners initiatieven ontplooien zij gehoord worden door de gemeente en dat zij samen met de gemeente bekijken wat mogelijk is en hier vervolgens vorm aan geven. Samen op weg om van de buurt een prettige en veilige woonomgeving te maken. Dit brengt mensen samen en daarmee creëer je betrokkenheid, is een wijk fit en vitaal.

Ik maak mij er dan ook hard voor dat de invloed van buurtbewoners gehoord wordt door de gemeente. Wij moeten er tenslotte in leven!

Invloed van de buurt is belangrijk!

Hoe komen we op een goede manier elke dag in en uit Carnisselande?
Er is bij het ontwerp van Carnisselande aandacht besteed aan de ontsluiting van de wijk. Het blijkt echter wat anders uit te pakken dan gedacht. Lokale files zijn geen uitzondering. Er zijn meer auto’s dan gedacht en het succes van de tramplus is geen oplossing voor de forenzen die wat verder moeten. Daarnaast zitten we naast een grote toegangspoort naar Rotterdam.

De huidige ontsluitingen worden verder geoptimaliseerd, maar kan het wel met de bestaande infrastructuur? Nog even en we worden genoemd in het filenieuws 😉
De vraag hoe: ‘Hoe komen we op een goede manier elke dag in en uit Carnisselande?’ is daarom een terechte vraag die meer aandacht verdient.

Ik maak mij er dan ook hard voor dat het tijd is om eens goed naar Carnisselande te kijken. Kijken in de zin van welke aanpassingen nodig zijn om Carnisselande ook in de (nabije) toekomst leefbaar te houden op het gebied van infrastructuur, veiligheid, openbare voorzieningen en groen.

 • >Koopzondag ….. niet doen:

Naast principiële argumenten en de 24/7 economie zijn er ook drie andere argumenten:

 1. Keuze voor de echte locale ondernemer;
  Zij geven aan dat ze door een extra dag gedwongen worden extra kosten te maken, waar geen omzet tegenover staat. Juist de echte locale ondernemer verwacht ondersteuning van de gemeente door geen extra openingsdag toe te staan. Hiermee hol je de middenstand eerder uit dan dat je het bevordert.
 2. Respect voor de medemens;
  Een grote minderheid van Barendrecht wordt diep in hun waarde getroffen. Daar mag je best rekening mee houden.
 3. Overlast;
  Een open Vaanpark zorgt voor veel tuffende auto’s bij de uitgang van Carnisselande. Willen we de mensen die daar wonen dat aandoen?