Arno Schippers

Financiële risico’s vermijden

Als controller weet ik hoe belangrijk het is om op een verantwoorde wijze om te gaan met geld. Een verantwoord beheer is noodzakelijk, zodat je als raad onder alle omstandigheden zelf keuzes kunt maken in het optimaal besteden van het geld. Uiteraard bij gelijkblijvende belastingen.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor ouderenzorg en jeugdzorg. Een verdubbeling van het budget van de gemeente. Dit lijkt veel geld, maar zoals iedereen weet, gaat dit gepaard met een enorme bezuiniging op deze voorzieningen. Het spreekt voor zich dat de gemeente niet de middelen heeft om deze bezuiniging op te vangen. Meer doen met minder geld, dat moet en dat kan. Met creativiteit, inzet van maatschappelijke organisaties,  zorginstellingen, buurtbewoners is veel mogelijk. Vanuit de raad zal het CDA zich inzetten om tot oplossingen te komen, maar ook dat het geld van de gemeente op de juiste plaats terecht komt.

 50%  van de orders naar Barendrechts MKB

Het Midden en Kleinbedrijf in Barendrecht heeft het moeilijk. Het is de vraag of de economische groei die zich nu begint af te tekenen op tijd komt voor veel bedrijven. Zeker is, dat 6 zaken in het winkelcentrum Carnisselande hun deuren gaan sluiten in de komende maanden. Niet alleen de gedaalde omzet in de afgelopen jaren, maar ook de extreem hoge huur van de panden speelt daar een belangrijke rol in. Op de huur heeft het CDA geen invloed. Het CDA gaat er wel vol voor, dat de gemeente Barendrecht bij de uitbesteding van werkzaamheden minimaal 50% van het inkoopvolume plaatst bij Barendrechtse ondernemers. Een gezond ondernemersklimaat en een gevarieerd winkelaanbod is belangrijk voor het leefklimaat voor alle inwoners van Barendrecht. Vanuit de raad kan het CDA daar een bijdrage aan leveren.

Geen oplossing is de zondagsopening voor de kleine zelfstandige winkeliers. Ervaring in andere steden leert, dat de omzet niet omhoog gaat, maar wel de kosten van de kleine zelfstandige winkeleigenaar. Juist in deze tijd is dat niet verantwoord.