Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Arjan Sullock Enzlin

Arjan Sullock Enzlin

1 5 6 7
foto hoeksteen

CBS De Hoeksteen

Op 9 september 2014 is het bestemmingsplan MFA kruidentuin in de commissie ‘ruimte’ behandeld. In het bestemmingsplan is aangegeven dat het schoolplein wordt gehalveerd van 1200 naar 600 m2. Voor een school is dat best fors en heeft in dit geval ook consequenties voor het onderwijs van de school, die inzet op beweging.
Reden voor het CDA… Lees verder

Trefpunt + Arjan (Small) 2Uit Blik op Barendrecht 4 september 2014

Aanleiding voor dit onderwerp:

De Harmonievereniging is een van de organisaties die gehuisvest zijn in het Trefpunt. Dit voorjaar deelde de gemeente de Harmonievereniging mede dat het Trefpunt plaats moet maken voor levensloopbestendige woningen. Op 21 mei stuurde de Harmonievereniging een brief naar alle politieke fracties, waarin zij aandacht vroeg voor de huisvesting.… Lees verder

Arjan Sullock Enzlin

Als inwoner van Barendrecht-Carnisselande hoor ik van bewoners veel geluiden over allerlei ‘buurtzaken’ als veiligheid, verlichting, groen en de snelheid waarmee je in en uit Carnisselande komt.
Op het gebied van veiligheid hebben we als buurt actie ondernomen en met de gemeente voor elkaar gekregen dat het openbaar groen aangepast wordt. Een voorbeeld van hoe burgerparticipatie kan werken.

SONY DSC

Buurtkamer Vrijenburg

De afgelopen weken is het CDA Barendrecht begonnen met het uitdelen van taarten aan sleutelfiguren die midden in de Barendrechtse samenleving staan. Marsha Rietbergen, projectleider buurtkamer, Bram Franken, coördinator buurtsportcoach, Milene van de Wilt, vraagwijzer en twee gastvrouwen, Ingrid Ottespeer en Lia Brummelhuis zijn deze week de sleutelfiguren. Zij staan voor het buurtwerk in de wijk Vrijenburg. Zij… Lees verder

Van links naar rechts resp. Arjan, Henk en Arno

Van links naar rechts resp. Arjan, Henk en Arno

Onlangs heeft de voedselbank een nieuwe locatie betrokken in twee noodlokalen bij de basisschool ‘De Draaimolen’. Een nieuwe locatie was noodzakelijk, omdat de opslag en distributie van voedsel niet meer in Rotterdam kan plaatsvinden. De voorzitter Henk Ferdinandus heeft zich actief ingezet om een geschikte locatie te vinden. Ook de… Lees verder

1 5 6 7