Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Arjan Sullock Enzlin

Arjan Sullock Enzlin

BARENDRECHT | Volgens het CDPlattegrond_Seniorenwoning2A is er veel behoefte aan (senioren) woningen in het centrum van Barendrecht. Waarschijnlijk veel meer dan het college nu in haar nieuwe plannen heeft weergegeven.

Tijdens de commissie ruimte van 2 februari 2015 is het plan ‘Centrumaanpak’ besproken.
Met de presentie van dit plan wil het college definitief een punt zetten achter de oude plannen. Het plan omvat de ruimtelijke kansen verkenning, financiële verkenning en de ontwikkelstrategie. Aan de laatste twee is geheimhouding verbonden vanwege de onderhandelingspositie van de gemeente.

Uitvoering van het plan kost de gemeente 12,3 mln Euro.
Het college wil daarmee iets doen aan het tekort aan levensloop bestendige woningen, vernieuwing van het winkelgebied, herinrichting van ‘ t Vlak, verbinden van het oude en nieuwe dorp.

Lees verder

duurzaamheid 1BARENDRECHT | CDA en GroenLinks verzochten het college afgelopen dinsdag in de raadsvergadering haar woorden over duurzaamheid om te zetten in ambities en doelen.

Tevens vroegen GroenLinks en CDA om elk jaar te rapporteren over wat op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Barendrecht is bereikt. In dezelfde raadsvergadering benadrukten dezelfde politieke partijen het belang van een duurzaam energiebeleid… Lees verder

Durf en creatief denkwerk: ‚Ja het kan!’ en ‚Ja het helpt!’

Durf en creatief denkwerk: ‚Ja het kan!’ en ‚Ja het helpt!’

Een extra verbinding tussen Carnisselande en het oude centrum is mogelijk! Deze kan gerealiseerd worden bij het Vaanplein ter hoogte van de Henri Dunantlaan. Dat is de conclusie van onderzoek van zes studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Rotterdam, in opdracht van het CDA Barendrecht.

CDA Barendrecht constateert dat… Lees verder

foto hoeksteen

CBS De Hoeksteen

Op 9 september 2014 is het bestemmingsplan MFA kruidentuin in de commissie ‘ruimte’ behandeld. In het bestemmingsplan is aangegeven dat het schoolplein wordt gehalveerd van 1200 naar 600 m2. Voor een school is dat best fors en heeft in dit geval ook consequenties voor het onderwijs van de school, die inzet op beweging.
Reden voor het CDA… Lees verder

Trefpunt + Arjan (Small) 2Uit Blik op Barendrecht 4 september 2014

Aanleiding voor dit onderwerp:

De Harmonievereniging is een van de organisaties die gehuisvest zijn in het Trefpunt. Dit voorjaar deelde de gemeente de Harmonievereniging mede dat het Trefpunt plaats moet maken voor levensloopbestendige woningen. Op 21 mei stuurde de Harmonievereniging een brief naar alle politieke fracties, waarin zij aandacht vroeg voor de huisvesting.… Lees verder