Arno Schippers

Arno Schippers

Barendrecht | Het CDA feliciteert Van Gelder groente en fruit met het slaan van de eerste paal.

Maandag 9 oktober heeft Van Gelder groente en fruit de eerste paal geslagen voor een nieuw complex in Nieuw Reijerwaard. Van Gelder is daarmee de eerste ondernemer die zich zal vestigen in Nieuw Reijerwaard.

Het CDA is bijzonder verheugd, dat het juist de… Lees verder

zabel-en-balBARENDRECHT | Het CDA staat positief tegenover investeringen in de sport.

Tijdens de laatste raadsvergadering zijn in de raad diverse voorstellen voor het investeren sportaccommodatie uit de begroting gehaald. Voor wat het CDA betreft hoeft dit niet tot een vertraging te leiden in de realisatie van de plannen. In de raadsvergadering heeft het CDA direct al aangeven, dat het… Lees verder

gemeenteraad-barendrecht

Kun je als raadslid een commissie voorzitten als er onderwerpen op de agenda staan waar je vroeger binding mee hebt gehad? Deze vraag is momenteel actueel binnen de Barendrechtse politiek.

Op de agenda 1 september j.l. bij de commissie Samenleving stond het agendapunt ToBe. Vanaf 2013 heeft ToBe aanzienlijke verliezen geleden en moet er gereorganiseerd worden. De aangesloten gemeenten zijn… Lees verder

AGF 2BARENDRECHT | De CDA-fractie vindt het van groot belang, dat niet alleen het accent wordt gelegd op Nieuw Reijerwaard, maar dat het gehele gebied nadrukkelijk als één bedrijfsterrein op de kaart wordt gezet.

De Raad van State heeft eind vorig jaar uitspraak gedaan in de beroepsprocedure die aangespannen is door omwonenden. Op 3 punten moet het inpassingsplan worden aangepast. De… Lees verder

Nieuw ReijerwaardDe essentie van de uitspraak van de Raad van State is, dat de het inpassingsplan op een aantal punten dient te worden aangepast, maar dat het plan als zondanig blijft staan. Overigens leiden deze aanpassingen wel tot een vertraging van een half jaar, waardoor de verkoop van grond nog niet van start kan gaan.

Voor Barendrecht is dit goed nieuws. Het betekent dat de agro-food-sector weer ruimte krijgt om te groeien.

De punten in het inpassingsplan die dienen te worden aangepast zijn: Lees verder

 

Arno Schippers

Financiële risico’s vermijden

Als controller weet ik hoe belangrijk het is om op een verantwoorde wijze om te gaan met geld. Een verantwoord beheer is noodzakelijk, zodat je als raad onder alle omstandigheden zelf keuzes kunt maken in het optimaal besteden van het geld. Uiteraard bij gelijkblijvende belastingen.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor ouderenzorg en jeugdzorg. Een… Lees verder