Corrie Righolt-Dam

Corrie Righolt-Dam

JC (Mobile)CDA wil open gesprek over Jongerencentrum

Tijdens de oriënterende vergadering van de commissie Samenleving van 1 oktober 2013 werd verder gesproken over de randvoorwaarden voor de hervatting van het gesprek met de Bewonersvereniging Lagewei (BVL).

De aanleiding

Een week eerder gaf BVL aan het gesprek met de burgemeester/het college over het jongerencentrum weer te willen hervatten.  Het jongerencentrum komt… Lees verder

Metropoolregiokaart-300x300Metropoolregio Rotterdam Den Haag stapje dichterbij

De gemeenteraad heeft op 17 september 2013 in principe ja gezegd voor deelname in de gemeenschappelijke regeling (MRDH). Er moet nog wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan voor het ja van Barendrecht definitief is.

Eén van die voorwaarden is dat de stadsregio Rotterdam (met 15 gemeenten) en het stadsgewest Haaglanden (met 9 gemeenten)… Lees verder

JC (Mobile)

CDA Barendrecht trekt zich de kritiek van de Rekenkamer aan.

Op 24 september 2013 werd in de commissie Samenleving het rekenkamerrapport rondom de besluitvorming en burgerparticpatie van het jongerencentrum besproken. Een kritisch rapport.

De rekenkamer Barendrecht doet onafhankelijk onderzoek naar het beleid en de beleidsuitvoering. Het onderzoeksrapport (over de periode 1998 tot heden) is duidelijk: de besluitvorming is niet… Lees verder

Tijdens de algemene beschouwingen van 8 en 9 juli 2013 heeft het CDA gepleit voor een visie op de Barendrechtse ondergrond.  De CDA-fractie is kritisch ten aanzien van de winning van schaliegas in onze gemeente.
De ondergrond blijft belangrijk om nieuwe energiebronnen aan te boren. We denken dan aan schaliegas, geothermie en warmte koude opslag.

Even kort over… Lees verder

 

Op 11 juni 2013 heeft de gemeenteraad unaniem het besluit genomen voor één ambtelijke organisatie voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR).

Dat betekent dat er per 1 januari 2014 één ambtelijke organisatie is voor deze drie gemeenten.  Alle adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden gaan door deze BAR organisatie worden uitgevoerd. Om dit mogelijk te maken wordt de gemeenschappelijke… Lees verder