Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Jilles van der Stoep

Jilles van der Stoep

Barendrecht | Het CDA is blij dat de vergoeding voor reiskosten voor de minima ruimhartiger wordt. Onduidelijk is of de regeling wel bekend genoeg is.

Het CDA heeft daartoe volgende vragen gesteld aan het college:

 

Geacht college,

De CDA-fractie is verheugd dat het college overgegaan is tot de daadwerkelijke aanpassing van de beleidsregels bijzondere bijstand. Meer geld voor de… Lees verder

Fractie voorzitter Jilles van der Stoep tijdens de algemene beschouwingen.

Barendrecht | ‘Coalitie ligt op koers en CDA wensen worden ingewilligd’ aldus fractievoorzitter Jilles van der Stoep bij de Algemene Beschouwingen van 2017.

Op 4 juli 2017 vonden de algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad van Barendrecht.

In deze bijeenkomst worden politieke keuzes gemaakt voor de komende jaren.… Lees verder

TrefpuntBarendrecht | Het huidige gebouw ‘t Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat wordt vervangen door een nieuw gebouw. In de raadsvergadering van 9 mei 2017 is besloten om over te gaan tot sloop van het huidige sociaal maatschappelijk centrum ’t Trefpunt.

Het college wilde aanvankelijk overgaan tot renovatie maar dit bleek zeer kostbaar, mede omdat de staat… Lees verder

Barendrecht | Cultuur is een middel om eenzaamheid te bestrijden! Aldus Jilles van der Stoep die tevreden kijkt naar de Barendrechtse cultuurnota waarin de bestrijding van eenzaamheid is opgenomen.

Vorig jaar, in juni 2016, heeft het CDA bij de behandeling van de conceptversie van de Cultuurnota gepleit voor meer aandacht voor het probleem van de eenzaamheid. Onze fractie heeft… Lees verder

Burgerschap en maatschappelijke dienstplicht

 

Barendrecht | Het blijkt dat heel veel Nederlanders zich zorgen maken over normen en waarden in onze samenleving. Het CDA heeft om die reden de maatschappelijke dienstplicht voor jongeren in het verkiezingsprogramma staan. Deze dienstplicht kan verbindend werken en het besef bij jongeren vergroten dat zij zelf een belangrijk onderdeel van de samenleving zijn.

Er is echter nog een… Lees verder