Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Jilles van der Stoep

Jilles van der Stoep

Hanke Bruins Slot met vrijwillige brandweer Barendrecht

Barendrecht | Op 20-2-2017 bezochten CDA 2e kamerlid Hanke Bruins Slot en kandidaat 2e kamerlid voor het CDA, Eugene van Mierlo, de vrijwillige brandweer in Barendrecht.

Wethouder Luijendijk en de fractieleden van het CDA waren eveneens uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Uit  het gesprek met de brandweermannen werd duidelijk dat het corps zich beschouwt als … Lees verder

aanrijtijden

 

Barendrecht | CDA stelt vragen over aanrijtijden ambulances. De CDA fractie wil weten of de norm voor aanrijtijden van ambulances in het jaar 2016 is gehaald.

In 2015 werd deze norm wel gehaald. Ook wil de fractie graag weten hoe de cijfers tot stand komen en welke criteria worden gehanteerd. Aanleiding is een artikel in het AD… Lees verder

I love music
Barendrecht | CDA stelt vragen over claim college inzake ToBe. Het Hof Den Haag heeft op 20-12-2016 een gerechtelijke uitspraak gedaan over ToBe. Belangrijk in deze uitspraak is dat Barendrecht is vrijgepleit van onrechtmatig handelen.

Ook geeft de rechter aan dat andere gemeenten niet konden afdwingen dat Barendrecht verplicht was om subsidie te verstrekken aan ToBe. Het… Lees verder

PsycholanceBarendrecht | De politie heeft het in Barendrecht steeds drukker met meldingen over verwarde personen. Het CDA heeft eind 2015 al aandacht gevraagd voor dit zeer snel groeiende probleem.

Het aantal meldingen in Barendrecht is in Barendrecht namelijk over de periode van 2011 t/m 2015 toegenomen van 28 naar 107 per jaar. Een toename van 380% ( bron Barendrecht.… Lees verder

Barendrecht | Peter Luijendijk en Wiljo Reijnders zijn beëdigd als respectievelijk wethouder en raadslid tijdens de raadsvergadering van 29 november 2016. Jilles van der Stoep neemt het fractievoorzitterschap op zich. Het kersverse raadslid wordt de nieuwe fractiesecretaris. Peter en Wiljo legden de eed af na het debat in de raad over het nieuwe coalitieakkoord. Bij de eerstvolgende fractie… Lees verder

coalitie2016-2018Barendrecht | CDA, EVB en SGP/CU hebben een coalitieakkoord gesloten dat op 29 november 2016 aan de raad is gepresenteerd. Genoemde partijen hebben gezamenlijk een mooi coalitieakkoord ondertekend dat zich uitstrekt over de periode tot aan gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Voorafgaand vonden besprekingen onder de leiding van formateur Klaas Groenendijk plaats, die in een goede constructieve sfeer verliepen.… Lees verder