Jilles van der Stoep

Jilles van der Stoep

coalitie2016-2018Barendrecht | CDA, EVB en SGP/CU hebben een coalitieakkoord gesloten dat op 29 november 2016 aan de raad is gepresenteerd. Genoemde partijen hebben gezamenlijk een mooi coalitieakkoord ondertekend dat zich uitstrekt over de periode tot aan gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Voorafgaand vonden besprekingen onder de leiding van formateur Klaas Groenendijk plaats, die in een goede constructieve sfeer verliepen.… Lees verder

mantelzorgBARENDRECHT | Het CDA vraagt zich af of de mantelzorgers in haar gemeente wel serieus worden genomen.

Volgens cijfers* kreeg in 2015 85% van de mantelzorgers geen uitnodiging van de gemeente voor het keukentafelgesprek, over nieuw zorgaanbod voor hun naaste. Daar komt bij dat bij de totstandkoming van het nieuwe zorgaanbod nog eens 1/3  heeft aangegeven dat er geen… Lees verder

geldBARENDRECHT | Op 30 augustus 2016 is in de gemeenteraad het  beleidsplan schulddienstverlening Barendrecht  2016-2018 besproken. Wij zijn als CDA fractie heel positief over het beleidsplan.

Het verschil met schuldhulpverlening is dat er niet alleen wordt gekeken naar de schuldenlast maar ook naar de oorzaken er van. Een financieel probleem kan  veel oorzaken  hebben zoals… Lees verder

plaatBARENDRECHT | Dat cultuur en kunst daadwerkelijk kan verbinden blijkt uit het volgende initiatief. Er is momenteel een groep van ongeveer 50 ouderen actief, “Praatje met een Plaatje” geheten.
Eenmaal per week ontvluchten zij de eenzaamheid voor een gezellig samenzijn in de Centrumpost. Ze luisteren naar klassieke muziek en praten daar dan onder begeleiding over. Deze groep moet helaas… Lees verder

2913044-logo-or-symbol-for-wheelchair-accessible-sports-or-activities--Stock-PhotoBARENDRECHT | Het CDA ondersteunt van harte de regeling “Right to Challenge” die bedoeld is om kwetsbare inwoners van Barendrecht te ondersteunen. 

Op 21 juni 2016 is in de gemeenteraad de regeling aangenomen.  De wijze waarop is uniek.  Burgers worden uitgenodigd om met initiatieven te komen waarmee bijvoorbeeld de mensen met een lichamelijke handicap of die… Lees verder

cultuurBARENDRECHT | Cultuur kan een belangrijk instrument zijn om eenzaamheid onder ouderen en mensen met dementie te bestrijden.
Bij de behandeling van de Ontwerp Cultuurnota in de gemeenteraad op 14-6-2016 heeft het CDA dit specifiek onder de aandacht gebracht. Uit de Barometer van 2015, een onderzoek onder de inwoners van Barendrecht, blijkt dat 1000 mede-bewoners zich vaak eenzaam voelen. Dit… Lees verder