Jilles van der Stoep

Jilles van der Stoep

Tobe barendrechtBARENDRECHT | De CDA fractie laat weten het absoluut niet eens te zijn met het raadsbesluit niet bij te dragen aan het herstelplan voor ToBe.

De CDA fractie wordt veelvuldig benaderd door Barendrechts inwoners over de gang van zaken bij ToBe. Er is m.n. veel onbegrip over het besluit van de gemeenteraad dat uiteindelijk heeft geleid tot een mogelijk faillissement… Lees verder

drumles ToBe

Drumles bij ToBe

BARENDRECHT | Het CDA voorziet grote problemen voor muziekschool/ cultuurcentrum ToBe met het op 17 november 2015 door de raad genomen besluit.

Er is besloten om geen extra geld uit te geven aan Tobe. Dit is voor het CDA de meest risicovolle keuze waar wij geen voorstander van zijn. De  CDA-fractie  heeft alle mogelijke instrumenten… Lees verder

psycholanceBARENDRECHT | Het CDA wil snel een onderzoek naar de invoering van de “psycholance”.  Dit is een ambulance speciaal voor verwarde personen die overlast veroorzaken. Nu  worden deze mensen door de politie opgepakt en afgevoerd naar een politiecel, waardoor onnodige traumatisering plaatsvindt.

In 2014 moest de politie in onze gemeente hiervoor 92 maal ingrijpen. Er was sprake van… Lees verder

eenzaamheidBARENDRECHT| Ongeveer 1000 mede – Barendrechters  voelen zich vaak eenzaam. Dit blijkt de uit de “Barometer” van maart 2015, een onderzoek naar o.m. leefbaarheid en voorzieningen in onze gemeente.  De fractie van CDA Barendrecht is van mening dat wij hier met een serieus sociaal probleem te maken hebben.

Wij willen een samenleving waarin iedereen meedoet. Mensen die zich… Lees verder

schoolmaatschappelijk werkBARENDRECHT | Het CDA heeft verontrustende signalen ontvangen over het schoolmaatschappelijk werk voor leerlingen van basisscholen vanuit de wijkteams.

Voor 1 januari 2015 was er sprake van het schoolmaatschappelijk werk. Er bestond een bepaald netwerk waarbinnen scholieren werden verwezen vanuit de school zelf. Aan docenten werd teruggekoppeld hoe de stand van zaken was met de betreffende leerling, uiteraard met inachtname… Lees verder

Huisvesting vuchtelingen

BARENDRECHT | Onlangs verscheen in de pers het bericht dat Barendrecht in de regio  de meeste moeite heeft om huisvesting te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Barendrecht heeft volgens dit bericht tot nu 28 woningen beschikbaar gesteld, daar waar er een opdracht ligt om binnen onze gemeente 78 woningen te vinden.
Naar aanleiding van deze berichtgeving is de… Lees verder