Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Jilles van der Stoep

Jilles van der Stoep

eenzaamheidBARENDRECHT| Ongeveer 1000 mede – Barendrechters  voelen zich vaak eenzaam. Dit blijkt de uit de “Barometer” van maart 2015, een onderzoek naar o.m. leefbaarheid en voorzieningen in onze gemeente.  De fractie van CDA Barendrecht is van mening dat wij hier met een serieus sociaal probleem te maken hebben.

Wij willen een samenleving waarin iedereen meedoet. Mensen die zich… Lees verder

schoolmaatschappelijk werkBARENDRECHT | Het CDA heeft verontrustende signalen ontvangen over het schoolmaatschappelijk werk voor leerlingen van basisscholen vanuit de wijkteams.

Voor 1 januari 2015 was er sprake van het schoolmaatschappelijk werk. Er bestond een bepaald netwerk waarbinnen scholieren werden verwezen vanuit de school zelf. Aan docenten werd teruggekoppeld hoe de stand van zaken was met de betreffende leerling, uiteraard met inachtname… Lees verder

Huisvesting vuchtelingen

BARENDRECHT | Onlangs verscheen in de pers het bericht dat Barendrecht in de regio  de meeste moeite heeft om huisvesting te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Barendrecht heeft volgens dit bericht tot nu 28 woningen beschikbaar gesteld, daar waar er een opdracht ligt om binnen onze gemeente 78 woningen te vinden.
Naar aanleiding van deze berichtgeving is de… Lees verder

MiddenbaanBARENDRECHT | Het college en de coalitiepartijen VVD, EVB en D66 luisteren niet naar de ondernemers en nemen zelfs een besluit dat schadelijk is voor de Barendrechtse economie.

Op dinsdag 16 juni 2015 werd in de gemeenteraad de evaluatie zondagopenstelling besproken. Burgers en winkeliers van Barendrecht werden gevraagd of zij gebruik wilden maken van de koopzondag.

Uit de… Lees verder

Huishoudelijke hulpBARENDRECHT | De CDA fractie stelt vragen over vermindering van het aantal uren huishoudelijke hulp.

In het Raadsinformatiesysteem wordt verslag gedaan van een aantal bezwaarzaken WMO. Vanwege privacyredenen zijn deze verslagen  terecht vertrouwelijk .

Over het algemeen  wordt door de indiener bezwaar gemaakt  tegen de vermindering van het aantal uren  huishoudelijke hulp  dat wordt toegekend… Lees verder

JeugdwetBARENDRECHT | De CDA fractie vraagt aandacht voor een omstreden onderdeel in de nieuwe Jeugdwet.

De nieuwe Jeugdwet is per 1-1-2015 van kracht geworden.
De geestelijke  gezondheidszorg voor de Barendrechtse jeugd tot de leeftijd van 18 jaar  valt hiermee onder de verantwoordelijk van de gemeente.

Het CDA maakt zich grote zorgen om het volgende:
Als een Barendrechtse… Lees verder