Jilles van der Stoep

Jilles van der Stoep

MiddenbaanBARENDRECHT | Het college en de coalitiepartijen VVD, EVB en D66 luisteren niet naar de ondernemers en nemen zelfs een besluit dat schadelijk is voor de Barendrechtse economie.

Op dinsdag 16 juni 2015 werd in de gemeenteraad de evaluatie zondagopenstelling besproken. Burgers en winkeliers van Barendrecht werden gevraagd of zij gebruik wilden maken van de koopzondag.

Uit de… Lees verder

Huishoudelijke hulpBARENDRECHT | De CDA fractie stelt vragen over vermindering van het aantal uren huishoudelijke hulp.

In het Raadsinformatiesysteem wordt verslag gedaan van een aantal bezwaarzaken WMO. Vanwege privacyredenen zijn deze verslagen  terecht vertrouwelijk .

Over het algemeen  wordt door de indiener bezwaar gemaakt  tegen de vermindering van het aantal uren  huishoudelijke hulp  dat wordt toegekend… Lees verder

JeugdwetBARENDRECHT | De CDA fractie vraagt aandacht voor een omstreden onderdeel in de nieuwe Jeugdwet.

De nieuwe Jeugdwet is per 1-1-2015 van kracht geworden.
De geestelijke  gezondheidszorg voor de Barendrechtse jeugd tot de leeftijd van 18 jaar  valt hiermee onder de verantwoordelijk van de gemeente.

Het CDA maakt zich grote zorgen om het volgende:
Als een Barendrechtse… Lees verder

referendumBARENDRECHT | Tijdens de laatste raadsvergadering van 2014 is een besluit genomen over het instellen van een werkgroep.

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen en heeft de volgende opdrachten:

Het “herijken”van de referendumverordening en het voorbereiden van de evaluatie van de koopzondag.

De redenen zijn de volgende. Toen de raad een beslissing moest nemen over de koopzondag… Lees verder

ParticipatiewetBARENDRECHT | Op 16 december 2014 nam de gemeenteraad een aantal besluiten over de Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht wordt.
Ook de Bijstandswet wijzigt ingrijpend vanaf dezelfde datum. Het CDA heeft m.n. aandacht gevraagd voor twee opvallende zaken. Het gaat hierbij om het opleggen van sancties en de het verrichten van de tegenprestatie.

CDA vindt dat er… Lees verder

mantelzorgBARENDRECHT | Het CDA heeft bij de raadsvergadering van 10 november 2014 de motie “Mantelzorg in beeld ”ingediend. 

Een motie die het college verzoekt om alle mantelzorgers en hun (werk) belasting in beeld te brengen. De motie is uniek omdat in Nederland nog geen enkele gemeente dit op deze wijze heeft gedaan.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe… Lees verder