Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Jilles van der Stoep

Jilles van der Stoep

referendumBARENDRECHT | Tijdens de laatste raadsvergadering van 2014 is een besluit genomen over het instellen van een werkgroep.

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen en heeft de volgende opdrachten:

Het “herijken”van de referendumverordening en het voorbereiden van de evaluatie van de koopzondag.

De redenen zijn de volgende. Toen de raad een beslissing moest nemen over de koopzondag… Lees verder

ParticipatiewetBARENDRECHT | Op 16 december 2014 nam de gemeenteraad een aantal besluiten over de Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht wordt.
Ook de Bijstandswet wijzigt ingrijpend vanaf dezelfde datum. Het CDA heeft m.n. aandacht gevraagd voor twee opvallende zaken. Het gaat hierbij om het opleggen van sancties en de het verrichten van de tegenprestatie.

CDA vindt dat er… Lees verder

mantelzorgBARENDRECHT | Het CDA heeft bij de raadsvergadering van 10 november 2014 de motie “Mantelzorg in beeld ”ingediend. 

Een motie die het college verzoekt om alle mantelzorgers en hun (werk) belasting in beeld te brengen. De motie is uniek omdat in Nederland nog geen enkele gemeente dit op deze wijze heeft gedaan.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe… Lees verder

OV gratisBARENDRECHT | Het college van EVB, VVD en D66 wil gratis openbaar vervoer verstrekken aan alle Barendrechters die ouder zijn dan 65 jaar ongeacht hun inkomen of vermogen. Dit kost ons als Barendrechters ongeveer 300.000 euro per jaar en de kosten zullen snel oplopen in verband met de vergrijzing.
Het CDA keurt dit besluit af.

Uit cijfers van het college… Lees verder

VivenzBARENDRECHT | Het CDA ontving een brief van Vivenz waarin staat dat deze organisatie gedwongen zijn om met ingang van 2015 jaarlijks 285 minder uren thuisbegeleiding kunnen geven en ook mogelijk personeelsleden moeten gaan ontslaan.

De hulpverleners van Vivenz zorgen voor thuisbegeleiding bij ontwrichte gezinnen, kwetsbare ouderen en ook psychiatrische patiënten die in hun omgeving overlast veroorzaken. In de vorm… Lees verder

 

MiddenbaanZondag is een dag om afstand te nemen van de 24 uurseconomie

Het nieuwe college van Barendrecht, bestaande uit EVB, VVD en D66  is van plan om de koopzondagen met onmiddellijke ingang aanzienlijk uit te breiden.  Uit de commissievergadering van 1 juli jl. bleek dat het college het absoluut niet nodig vindt de lopende bezwaarprocedure, tegen… Lees verder