Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Jilles van der Stoep

Jilles van der Stoep

1 6 7 8

Michelin ster Jan van Belzen zoom2Peter Luijendijk, lijsttrekker van het CDA, heeft Jan van Belzen, burgemeester van Barendrecht  een groot compliment gegeven voor het goede financiële beleid.

De gemeente  Barendrecht moest miljoenen bezuinigen en toch zijn er veel  voorzieningen in stand gebleven. Dit is mede te danken aan de inzet en creativiteit van verenigingen en instellingen als SWOB, Allerhande, Theater het Kruispunt… Lees verder

Brug Buitenoordpark in vlammenNaar aanleiding van de brand in het Buitenoordpark in Barendrecht stelt de CDA fractie in Barendrecht vragen aan het college.

Geacht college, U bent ongetwijfeld op de hoogte van de brand in Park Buitenoord maandagavond 7 oktober jl.  waarbij een kunststof brug in vlammen is opgegaan. Wij ontvangen signalen van buurtbewoners die verontrust zijn over dit incident, temeer… Lees verder

KBO-BarendrechtCDA Barendrecht voert overleg met Katholieke Bond Ouderen (KBO).

Op 19 september 2013 hadden Peter Luijendijk en Jilles van der Stoep, CDA raadsleden in Barendrecht een gesprek met de heer van Noordt en mevrouw Hinkofer, als bestuursleden van de Katholiek bond Ouderen ( KBO). Hieronder volgt een aantal belangrijke zaken waar zowel de fractie van het CDA als het… Lees verder

Bezoek stichting IJsselmonde- Oost

vlnr: Sonja Krau, Peter Luijendijk, Nelleke Valster.

CDA Barendrecht bezoekt zorgaanbieder.

“Stichting IJsselmonde Oost is veel meer dan alleen Meliom, kwam dat maar eens in de krant”.

Dit kregen Peter Luijendijk, lijsttrekker van CDA Barendrecht en Jilles van der Stoep,  CDA -raadslid meteen te horen bij aanvang van hun bezoek op 11 september 2013 aan Nelleke Valster, locatiehoofd en… Lees verder

De decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ /WMO is  een belangrijke stap verder. Op 16 juli 2013 zijn in de gemeenteraad twee nota’s unaniem aangenomen die de koers uitstippelen van de overheveling van taken vanuit het Rijk naar de gemeente. Barendrecht gaat samen met Ridderkerk en Albrandswaard, ook wel in  “BAR verband genoemd”, de jeugdzorg en de WMO uitvoeren.

Voor… Lees verder

1 6 7 8