Klaas Groenendijk

Klaas Groenendijk

Het gaat die ondernemer ook om beschikbaarheid op bedrijventerrein en zeker ook om bereikbaarheid in Barendrecht.

greenery barendrecht

De Barendrechtse ondernemers hebben zich voor de buitenwereld niet echt gemengd in de openbare verkiezingsdiscussie in de lokale bladen. De VBO (Vereniging Barendrechtse Ondernemers) organiseerde een lijsttrekkersdebat,  dat vooral werd bezocht door aanhangers van de verschillende partijen zelf. Enkele van die lijsttrekkers begonnen… Lees verder

Centrumontwikkeling inloopavond 2008De gemeenteraad van Barendrecht heeft in december 2013 ingestemd met de aangepast plannen voor onder andere het bouwen  levensloopbestendige woningen in  het centrum van Barendrecht. Eerdere plannen gingen uit van grotere volumes aan winkeltoevoeging en woningen, dan de 130 woningen en 4500m2 winkels die nu in het plan zitten

Een meerderheid van de raad, waaronder ook de CDA… Lees verder

MiddenbaanNadat op 25 juni 2013 uitgebreid was gesproken over het centrum van Barendrecht in de commissie ruimte stond het onderwerp ter besluitvorming op de raadsagenda van 16 juli 2013

Bijna unaniem is besloten dat we verder gaan met de selectie van marktpartijen die de Centrumontwikkeling op onze voorwaarden willen ontwikkelen. Die voorwaarden zijn wat het CDA betreft onder andere dat… Lees verder

Op 25 juni 2013 stond het onderwerp Centrumontwikkeling weer op de agenda. Dat ging dan om het gebied rondom de Middenbaan en de Lohmanstraat.

Over het gebied rondom het Postkantoor en de Brandweerkazerne zal Patrimonium zich ontfermen. Daar komen levensloopbestendige appartementen, met op de begane grond zorgvoorzieningen. Het CDA hoopt dat Patrimonium snel verder kan  gaan met de planontwikkeling,… Lees verder

Nieuw ReijerwaardIn de regio is er een stevige discussie over de verkeersafwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. Dit gebied ligt binnen de Ridderkerkse gemeentegrenzen en wordt  getransformeerd van tuinbouwgebied naar agro-bedrijventerrein.

Onder verantwoordelijkheid van de drie gemeenten Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht. Bestuurd via een zogenaamde Gemeenschappelijke regeling, door wethouders en raadsleden van de drie gemeenten. Het gebied is in eerste aanleg… Lees verder

bedrijventerrein NoordoostIn de commissie ruimte hebben we op 15 januari 2013 uitgebreid gesproken over de bedrijventerreinen aan de Noordoost kant van Barendrecht.

Het gaat dan om Dierenstein, Ziedewij, Cornelisland en het zogenaamde Handelsterrein, waar grote agrobedrijven als The Greenery zijn gevestigd. “De veiling” in de Barendrechtse volksmond.

De gemeentes zijn wettelijk verplicht de bestemmingsplannen elke 10 jaar opnieuw te bekijken. Dat… Lees verder