Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Klaas Groenendijk

Klaas Groenendijk

Het CDA is voorstander van gratis parkeren in Barendrecht. Liever gezegd van vrij parkeren. Want de kosten van de parkeergarage die onderdeel uit maakt van het geplande nieuwe centrum van Barendrecht moeten wel ergens gedekt worden natuurlijk. Hoe doen we dat?

Lees verder

De commissie grondgebied boog zich in haar vergadering van januari 2006 over de voortgang van de centrumstudie.

In de voortgangsrapportage werden dilemma’s uit een nader onderzoek naar de centrumplannen gerapporteerd.

De belangrijkste punten hieruit:

  1. Door vast te houden aan een bouwhoogte van vier woonlagen zijn de 500 zorgwoningen, die volgens het woningbehoefteonderzoek in de periode van nu tot 2015 nodig… Lees verder