Leo van Gelder

Leo van Gelder

Boeier 115, 2991 KG Barendrecht Telefoon: 0180-690262 E-mailadres: leo@cdabarendrecht.nl

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 juni 2013 is het bestemmingsplan Noordrand besproken.

In het oorspronkelijke plan had het college voorgesteld om de Pendrechtse watermolen een profiel van vrije ruimte geven wat hoort bij een molen in een stedelijk gebied. De CDA fractie heeft er voor gekozen om de molen een profiel van vrije ruimte te geven dat hoort bij… Lees verder

 

Tijdens de raadsvergadering van 2 april 2013 heeft de raad besloten om een nieuw strategisch plan op te zetten voor het beheer van de buitenruimte.

De laatste jaren heeft de raad een aantal bezuinigingen doorgevoerd die nu tot de situatie hebben geleid dat de kwaliteit in het geding komt als er geen maatregelen worden genomen. Gezien de hoge kwalitatieve… Lees verder

windmolenDe gemeente Barendrecht heeft in regionaal verband een convenant ondertekend over windenergie. Dit houdt in dat de gemeente Barendrecht een onderzoek in gaat stellen om de mogelijkheden te onderzoeken of de plaatsing van windmolens mogelijk is.

Het CDA heeft tijdens de bespreking van dit convenant in de commissievergadering Ruimte van 15 januari 2013 aangegeven, dat zij zich zo positief mogelijk… Lees verder

GlastuinbouwAlle krachten worden gebundeld in de inzet van het CDA voor de glastuinbouw. Dat is de uitkomst van het overleg van CDA politici uit een aantal Zuid-Hollandse glastuinbouwgemeenten, Provincie en Tweede Kamer op 1 december in Bergschenhoek.

Op initiatief van het CDA in Lansingerland hebben zij samen met het bedrijfsleven een gezamenlijke koers uitgezet voor hun aanpak.

Doel is om… Lees verder

 

windmolenDinsdag 17 januari 2012 heeft de meerderheid van de commissie Ruimte goedkeuring gegeven tot een onderzoek naar de mogelijke plaatsing van windmolens in Barendrecht.  Bij dit onderzoek wordt rekening gehouden met diverse aspecten zoals de ruimtelijke ordening, volksgezondheid en landschappelijke waarden. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de geluidsbelasting van de molens bij een… Lees verder