Peter Luijendijk

Peter Luijendijk

De rechter heeft uitspraak gedaan inzake het intrekken van de bouwvergunning van de UMTS mast aan de Marijkesingel. De provider KPN is in het gelijk gesteld. Wat daar precies het gevolg van is kan de CDA-fractie op dit moment niet overzien.

Wat wij op dit moment wel konden doen is een aantal vragen stellen aan het college. Wij vragen onder… Lees verder

Deze woorden werden door CDA-fractievoorzitter Marianne van Wilgenburg-Beernink uitgesproken tijdens haar laatste raadsvergadering op 15 maart 2006:

Terugkijken op het lidmaatschap van de gemeenteraad gedurende 14 jaar vervult me met enige weemoed, maar ook met trots. Weemoed omdat ik nu niet langer een bijdrage kan leveren aan nieuwe ontwikkelingen en trots op Barendrecht dat weliswaar flink is gegroeid in die… Lees verder

Vanaf deze plaats wil ik alle vrijwilligers bedanken die zich in Barendrecht hebben ingezet om het geluid van het CDA onder het voetlicht te brengen. Ik ben content met het resultaat van 6 zetels en ben er van overtuigd dat we ondanks de achteruitgang van 2,8% met elkaar een goede campagne hebben gevoerd.

Laat ik dat proberen uit te leggen.… Lees verder

Op 16 maart a.s. treedt de nieuwe CDA-fractie aan.  De fractie heeft Bas Nootenboom gekozen als fractievoorzitter, Corrie Righolt-Dam als vice-fractievoorzitter en Jan de Jager als fractiesecretaris. De overige leden van de CDA fractie zijn Klaas Groenendijk, Frans van Bodegraven en Adrie Luijendijk.
Voor vragen aan de fractie info@cdabarendrecht.nl

————————————————————————————————————–
Voor informatie: Bas Nootenboom, CDA-fractievoorzitter (vanaf 16 maart 2006) Barendrecht… Lees verder

Sinds 1994 lag de wens voor een eigen slagwerklokaal bij de muziekschool al op tafel. In de afgelopen 12 jaar werd er bij gebrek aan beter geoefend in een kamertje van 3×3 m. Maar nu heeft de gemeenteraad op 27 februari j.l. de intentie uitgesproken om bij de Voorjaarsnota de benodigde gelden voor een verbouwing hiervoor te reserveren. Behalve een… Lees verder

 

De gemeente Barendrecht is verplicht om in de begroting een paragraaf over grondbeleid op te nemen. Met het vaststellen van de Nota Grondbeleid voldoen we daarmee aan de verplichting, die al vanaf 1 januari 2004 was opgelegd.
Wat staat er in de nota grondbeleid?
In de nota staat aangegeven hoe een specifieke ruimtelijke ontwikkeling door een sturend grondbeleid kan… Lees verder