Peter Luijendijk

Peter Luijendijk

De vervuiler betaalt is het uitgangspunt bij de afvalinzameling in Barendrecht. Sinds 1993 wordt er in Barendrecht een diftar (gedifferentieerd tarief) toegepast voor het rest- en GFT afval. De blauwe zak en doorzichtige zak  spelen daarin een belangrijke rol.
Doelstellingen bij deze vorm van afvalinzameling is dat er een scheidingspercentage van 56 % gehaald moet worden en het “afvaltoerisme”… Lees verder

 

Er moeten meer huizen voor jongeren  gebouwd worden nabij het Barendrechtse NS-station. Dit standpunt verwoordde Bas Nootenboom in de commissievergadering van 7 februari 2006. Nootenboom stelde voor om het totale aantal woningen op die locatie te verhogen naar 110 woningen, waarvan 50 goedkope jongerenwoningen (30 huur en 20 koop). De meerderheid van overige fracties reageerde positief op dit CDA… Lees verder

Verantwoording
Aan het einde van de periode 2002-2006 wil de CDA gemeenteraadsfractie verantwoording afleggen van de door ons ondernomen acties en initiatieven. Het geeft een beeld van de manier van politiek bedrijven en het resultaat ervan.De gemeenteraad heeft drie rollen: volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur van het gevoerde beleid.

Volksvertegenwoordiger
De gekozen leden die namens het CDA in de gemeenteraad zitting… Lees verder

 

Op de landelijke startdag van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 januari heeft CDA-lijsttrekker Bas Nootenboom tijdens een fotosessie een kort onderhoud gehad met premier Jan Peter Balkenende De minister-president vertelde Nootenboom, dat hij ‘s morgens het gerucht had vernomen, dat hij met zijn gezin naar Barendrecht zou gaan verhuizen. Hij vertelde, nadat de volgende foto was genomen,… Lees verder

 

In een drukke hal van het gemeentehuis vond het eerste lijsttrekkersdebat plaats.

Op de impressie-foto’s ziet u:

  • Bas Nootenboom in discussie met Jan IJzerman (D66)
  • Corrie Righolt-Dam in een duo-interview met Simon Zuurbier (VVD) voor de locale radio
  • De met fleurig groen uitgedoste CDA-stand

De gemeente Barendrecht heeft een goedgekeurd crisisbeheersplan (rampenbestrijdingsplan). De provincie heeft ons zelfs apart genoemd en geroemd rondom de aanpak. Maar…
Ook onze gemeente (zeker Barendrecht liggend aan de spoorlijnen en geklemd tussen grote rijkswegen) heeft te maken met calamiteiten die kunnen gebeuren in omliggende gemeenten.
Het Rijk heeft dan ook opdracht gegeven om tot grotere eenheden te komen bij… Lees verder