Peter Luijendijk

Peter Luijendijk

1 129 130 131

In het CDA beleidsprogramma 2002 – 2006 stond onder onderwijs:

“In alle vormen van basisonderwijs moet de zeggenschap van ouders zo groot mogelijk zijn. De beste organisatievorm om deze medezeggenschap in het openbaar onderwijs te vergroten is een (functionele) bestuurscommissie die hoofdzakelijk uit ouders bestaat”
 
Wij zijn nu  blij te melden dat:

1 129 130 131