Peter Luijendijk

Peter Luijendijk

Dierenstein BarendrechtBARENDRECHT | De gemeente en de provincie willen samen gaan investeren in het bedrijventerrein Dierenstein. Voor ruim 3 miljoen euro worden de wegen, fietspaden, riolering en verlichting opnieuw aangelegd of vervangen.

Enige zorg heeft het CDA bij de optelling van alle geplande investeringen in de gemeente. Deze is met de komst van het nieuwe college opgelopen tot ongeveer 7 miljoen.… Lees verder

Inkoop en aanbestedingBARENDRECHT | Het CDA heeft de volgende vragen gesteld aan het college over de situatie rondom de aanbestedingen in Barendrecht.

  1. Is het college bekend met de evaluatie van de aanbestedingswet 2012 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken?
  2. Heeft het college het idee dat Barendrechtse ondernemers voldoende aan bod komen bij de aanbestedingen in onze gemeente?
    Zo niet, wat… Lees verder

MiddenbaanBARENDRECHT Van de week werd mij duidelijk gemaakt dat er op de Middenbaan in Barendrecht inmiddels 15 winkels leegstaan. Reden om de Middenbaan op te lopen en in gesprek te gaan met de winkeliers.

Natuurlijk is er altijd wel verloop van winkeliers die gaan en komen. De Middenbaan leek tot op heden aardig de dans te ontspringen, maar lijkt nu… Lees verder

bar samenwerkingBARENDRECHT | Tijdens de commissievergadering van 18 januari 2015 is het rapport van de Rekenkamer over de BAR organisatie besproken. Ik moet constateren dat het een zeer kritisch rapport is geworden met stevige uitspraken.
De belangrijkste conclusies uit het rapport:

  1. De dienstverlening aan de inwoners van Barendrecht is sinds de ambtelijke fusie achteruitgegaan.
  2. De realisatie van de in 2017… Lees verder

Parkeren Binnenhof BarendrechtBARENDRECHT | “Er is op dit moment geen parkeerprobleem in Barendrecht-Centrum”. Tot deze conclusie komt Peter Luijendijk, fractievoorzitter van CDA- Barendrecht.

Eerder dit jaar heeft er een telling plaatsgevonden in het centrumgebied van Barendrecht. De uitkomsten worden zwaar bekritiseerd. Volgens de opstellers van het rapport staan er bijvoorbeeld op het plein voor het gemeentehuis geen auto’s van winkelend publiek. Luijendijk… Lees verder

RemaxBARENDRECHT | Het CDA is blij met de toezegging van het college om het voormalige Remax-pand aan de Binnenlandse Baan pas te gaan slopen als de vergunning voor de nieuwe ontsluitingsweg in werking is getreden.

Tijdens de commissie Ruimte d.d. 25 augustus 2015 hebben we kennis kunnen nemen van de inspraak van dhr. H. Wander.
Tijdens de inspraak werd aangegeven,… Lees verder