Peter Luijendijk

Peter Luijendijk

Gemeentehuis-BarendrechtBARENDRECHT | De CDA -fractie heeft onlangs vragen gesteld aan het college over mogelijke problemen die er zouden zijn omtrent het huisvesten van vluchtelingen in Barendrecht. De reden was een alarmerende berichtgeving in de pers. Een groot tekort aan woningen zou dreigen.

Uit het antwoord van het college blijkt dat onze gemeente goed op koers ligt om de opgelegde doelstelling… Lees verder

SpoorlaanBARENDRECHT | Als ondernemers de pers gaan opzoeken om aandacht te vragen voor hun probleem, gaat er iets niet goed, zo stelt Peter Luijendijk fractievoorzitter van CDA Barendrecht.

Op initiatief van CDA Barendrecht is tijdens de raadvergadering van 26 mei 2015 een motie aangenomen, waarin aandacht wordt gevraagd voor de uitrit van Olympic Fruit op de Spoorlaan. Na de aanleg… Lees verder

CDA Fractie in raadszaalBARENDRECHT | Het CDA steunde een motie van wantrouwen tegen wethouder Vermaat. Deze werd met 14 voor en 15 tegen weggestemd.

Tijdens de laatste raadsvergadering kwam de vraag aan de orde of wethouder Vermaat bij zijn aanstelling als wethouder de raad juist had geïnformeerd over het bezit van de panden van zijn broer.

Het bleek namelijk dat de broer… Lees verder

BelangenverstrengelingBARENDRECHT | Tijdens de raadsvergadering van 21 april 2015 stond opnieuw de “motie schijn van belangenverstrengeling” van wethouder Vermaat op de agenda.

Het CDA is van mening dat er bij wethouder Vermaat als portefeuillehouder centrumaanpak een schijn van belangenverstrengeling is ontstaan omdat zijn broer vele panden bezit in het centrum van Barendrecht
Over deze motie die door het CDA is… Lees verder

centrum-postkantoor

Raad voert debat over integriteit

BARENDRECHT (25 maart 2015) Dinsdagavond hebben de raadsleden met elkaar een debat gevoerd over integriteit. Dit debat ontstond door een interpellatieverzoek van het CDA, waarmee door de gehele gemeenteraad werd ingestemd. Aanleiding was het feit dat de broer van wethouder Dirk Vermaat panden bezit in het centrum.

Alle partijen lieten hun… Lees verder

blauwe_verbindingHet CDA vindt dat de komende jaren de focus van ‘kosten wat het kost voorkomen van overstromingen’ meer moet verschuiven naar het zoeken naar alternatieven. Van alleen maar investeren in kostbare dijkverzwaringen naar een meer natuurlijke inrichting van het landschap waarin water kan worden vastgehouden of zonder grote gevolgen kan overlopen.

Wat doet het waterschap voor Barendrecht?

Het Waterschap… Lees verder