Peter Luijendijk

Peter Luijendijk

pendrechtse molenBARENDRECHT | Op 14 februari, Valentijnsdag, heeft  het CDA  vrijwilligers bedankt  voor hun inzet voor ons cultureel erfgoed  met een Valentijnstaart.

Leo van Gelder CDA-lijsttrekker voor het Waterschap Hollandse Delta en Ellen Verkoelen CDA-kandidaat nummer 2 voor de provincie Zuid-Holland hebben met een taart van bakker Pot molenaar Barend Zinkweg van de Pendrechtse molen bezocht, een… Lees verder

Foto: Wim Booij

Foto: Wim Booij

BARENDRECHT |Vandaag (24-1-2015) heeft de CDA fractie positieve reacties ontvangen over het sneeuwvrij maken van de fietspaden in Barendrecht.

Bij dezen willen wij de medewerkers van de gemeente Barendrecht bedanken voor hun inzet.

Wellicht is een reactie op eerder gestelde vragen aan het college. Prima!

Sneeuwschuiver

Foto BarendrechtNu.nl

BARENDRECHT | Het CDA heeft vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder over het begaanbaar maken van fietspaden in Barendrecht tijdens sneeuwval.

Fractievoorzitter Peter Luijendijk (CDA) over de sneeuwval in Barendrecht in december 2014: “Het is vele Barendrechters opgevallen dat in het bijzonder de fietspaden een lange periode slecht begaanbaar waren. Het viel zelfs op dat bij… Lees verder

Banner Meld het MonaBARENDRECHT – DEN HAAG | CDA Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft een meldpunt voor mantelzorgers geopend: “Meld het Mona”.

Met het meldpunt wil het CDA van mantelzorgers zelf horen, waar zij tegenaan lopen nu de langdurige zorg per 1 januari 2015 wordt overgeheveld naar de gemeenten.

“Voor mantelzorg kies je niet. Mantelzorg overkomt je. Iemand waar je van… Lees verder

CDA Fractie in raadszaalVoorzitter,

Namens de CDA fractie wil ik beginnen met een woord van dank uit te spreken.
Dank richting ambtenaren en college voor deze begroting en de beantwoording van de vragen. Er is weer veel werk verzet.

Het CDA is tevreden met de huidige financiële situatie.
Het CDA is ook tevreden over de manier van begroten. Er is namelijk niet… Lees verder

Afval loontOp 28 oktober 2014 stemde de raad unaniem in met de implementatie van Afval Loont.

Het CDA heeft ingestemd met deze pilot, wel met enige zorg rondom de inzameling van het onderdeel plastic. De wethouder heeft beloofd dat het aantal inzamelpunten zal worden uitgebreid naar 10. Verder zal Afval Loont na twee jaar worden geëvalueerd.
Voor het CDA… Lees verder