Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Rolinka van der Graaff

Rolinka van der Graaff

Jilles en RolinkaBARENDRECHT | Volgend jaar wordt in het kader van de nieuwe Bijstandswet de “Verordening tegenprestatie” van kracht.

In gewoon Nederlands betekent dit, dat iemand iets voor de samenleving moet terugdoen als hij of zij leeft van een bijstandsuitkering. Het CDA is hier een voorstander van. De maatschappij mag best iets van de burger terugvragen. Ook staat in deze verordening dat… Lees verder

vermaas1-6

Miranda Vermaas (Zij zoekt nog een baan), vaste kracht Jannie en Hans Vermaas ontvangen de taart van Corrie Righolt –Dam en Rolinka van der Graaff.

Zaterdag 31 mei 2014 was de allerlaatste dag dat de groentewinkel van de familie Vermaas haar deuren opende. Niet alleen 40 jaar lang een verkooppunt van groente en fruit maar ook een plek waar men elkaar kon ontmoeten. Altijd was er tijd voor een praatje, een vriendelijk woord. Veel vaste klanten kwamen uit de wijken Buitenoord en de Oranjewijk maar  ook uit de wijdere omgeving kwam  men voor de dagelijkse vitamines.  De  vitamine “aandacht” werd direct in de winkel geserveerd, zonder meerprijs te berekenen.

Lees verder

 

  1. Kwetsbare medemens
    Wij komen op voor de kwetsbare medemens. Zij hebben recht op de beste zorg ongeacht hun inkomen of vermogen.
  2. Jeugd
    Wij hebben aandacht voor de jeugd en zijn voor een bloeiend verenigingsleven.
  3. Zorg in de wijk
    Wij vinden dat zorg efficiënt en dichtbij moet worden georganiseerd in de wijk waar iemand woont.
  4. Mantelzorg
    Lees verder
CDA Rolinka

Huib Kraaijeveld en Rolinka van der Graaff

Kortgeleden bezochten Peter Luijendijk, Rolinka van der Graaff en Jilles van der Stoep van CDA Barendrecht de Stichting IJsselmonde Oost. Zij hadden een ontmoeting met  een vijftiental cliënten met een verstandelijke beperking, die gebruik maken van de voorziening begeleid wonen in de Barendrechtse huizen van de Stichting. Iedereen kreeg de kans… Lees verder


foto-1-MAS

Het CDA is blij met de recente evaluatie van de Maatschappelijke Stage (MAS) van de gemeente Barendrecht. De uitkomst is dat betrokkenen een meerwaarde zien in deze stagevorm. Het CDA heeft de MAS ooit op de politieke agenda gezet.

Onlangs is door de Christen Democraten in de gemeenteraad opnieuw aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze… Lees verder

Huishoudelijke hulp“goede zorg mag de gemeente best geld kosten!” was de insteek van het CDA tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 november 2013. Tijdens deze vergadering werd de’ Uitvoeringsnotitie Huishoudelijke Hulp’ vastgesteld.  Hierin wordt beschreven wat er in 2014 op dit gebied zal gaan gebeuren.
Kort gezegd betekent dat voor de huidige cliënten de bestaande situatie niet direct zal veranderen.… Lees verder