Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Rolinka van der Graaff

Rolinka van der Graaff

CentrumpostHet CDA heeft van verschillende verenigingen vernomen, dat de directeur van Kijk Op Welzijn de Centrumpost per 1-1-2014 gaat sluiten. Als reden wordt gegeven dat de gemeente geen geld meer heeft om de Centrumpost open te houden.

De Centrumpost is een ontmoetingsplek voor jong en oud en wordt intensief gebruikt door o.m. Stichting Hart voor Barendrecht, Stichting Present, De kinderknutselclub,… Lees verder

Peter Luijendijk en John de Vos

Peter Luijendijk en John de Vos

CDA Barendrecht heeft kennisgemaakt met John de Vos, de nieuwe directeur  van theater Het Kruispunt  (voorheen  lid van de Raad van Toezicht). Bij het aantreden van dhr. de Vos lag er een bezuinigingsopdracht van 30% voor de komende jaren.  Met grote mate van creativiteit en inventiviteit lijkt… Lees verder

BuurtkamerBuurtkamer Trefpunt, Dr Kuyperstraat 4 Barendrecht (links het schoolplein op).

Een plek van ontmoeting in de wijk waar het knus is en je een vriendelijke ontvangst kunt verwachten….
Dat is in één zin waar de Buurtkamer in Barendrecht voor staat.

Woensdag 11 september 2013 opende wethouder Versendaal samen met mevrouw Vonk van Kijk Op Welzijn de eerste Buurtkamer, in het… Lees verder

bibliotheek…..het verhaal krijgt toch een vervolg…… 

Na een aantal spannende uren vergaderen kwam er maandag 8 juli 2013 een voorstel van de wethouder waar de CDA fractie mee kon instemmen: een kleine bibliotheek in het centrum met een collectie van 12.000 boeken. De openingstijd van 12 uur per week kan met vrijwilligers worden uitgebreid tot meer. Vooral de… Lees verder

De vestiging van de bibliotheek aan de Middenbaan: veel leden en veel uitleningen. Juist deze vestiging zou moeten worden gesloten volgens het voorstel van het college dat op 21 mei 2013 in de commissie Samenleving besproken werd. De CDA fractie  is er van het begin af aan duidelijk over geweest dat er in het Centrum minimaal een goede… Lees verder