verlichtingBarendrecht | Het CDA wil aandacht voor goede openbare verlichting. Van diverse kanten kreeg het CDA de afgelopen tijd te horen dat er op meerdere plaatsen sprake is van een gebrekkige openbare verlichting.

De afgelopen jaren heeft het CDA permanent en voortdurend gehamerd op veiligheid, zoals verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Het feit dat de openbare verlichting niet functioneert, vergroot het gevoel van onveiligheid. Het CDA Barendrecht heeft gezien het belang, bij monde van fractievoorzitter Wiljo Reijnders, dan ook direct vragen gesteld aan het college B&W.

De volgende vragen zijn gesteld:

  1. Is het college bekend met de situatie van niet functionerende openbare verlichting op diverse plaatsen binnen de gemeente Barendrecht de afgelopen periode.
  2. Zo ja, kan het college aangeven wat de reden is van het niet functioneren van de openbare verlichting de afgelopen tijd?
  3. Kan het college aangeven wat zij gaat doen om niet functionerende openbare verlichting te voorkomen?

 

Wij houden u op de hoogte van de antwoorden en zullen zo nodig verdere acties ondernemen. Mocht u ook tegen niet functionerende openbare verlichting aanlopen, schroom niet en neem contact op met de fractie van het CDA via wiljo@cdabarendrecht.nl!