Meld u aan voor onze nieuwsbrief


cda1000-15-voorstellenBARENDRECHT | Op 10 september 2016 hebben twee leden van CDA Barendrecht (Marion Feenstra en Wiljo Reijnders) deelgenomen aan CDA 1000 in de Kromhouthallen in Amsterdam.

CDA 1000 is een iniatief van het CDA waarbij 1000 CDA-leden, niet bestuurders, uit het hele land bijeenkwamen om samen na te denken en te discussiëren over de belangrijkste vraagstukken en oplossingen van nu en de toekomst. De belangrijkste uitkomsten van de discussies worden verwerkt in het verkiezingsprogramma van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.
Na aankomst in Amsterdam-Noord, werd de dag geopend door voorzitter Ruth Peetoom. Zij geeft duidelijk aan dat het belangrijk is voor het CDA om te weten wat de leden vinden. Dus durf elkaar te bevragen en te overtuigen is haar boodschap.
Na de centrale opening werd de groep opgedeeld in vijf groepen, dit aan de hand van de vijf hoofdthema’s (sterke samenleving, eerlijke economie, zorg voor elkaar, familie & gezin en waarden & traditie) van de dag. De discussie vond daarna plaats aan tafels van ongeveer 8 personen die vanuit alle windstreken in Nederland kwamen.

Namens het CDA Barendrecht had Marion gekozen voor eerlijke economie en waarden & traditie, ondergetekende voor sterke samenleving en familie & gezin.
Na een inleiding door een deskundige op het thema werd er volop gediscussieerd. Doelstelling van de discussie was om te komen tot een gemeenschappelijke uitkomst die middels een app doorgegeven diende te worden, zodat er later op de dag over gestemd kon worden. Het komen tot een gemeenschappelijke uitkomst was een uitdaging maar aan de tafels waar ik zat is het gelukt. Bij sterke samenleving zijn we tot de stelling gekomen dat een sterke samenleving een veilige leefomgeving biedt aan iedereen door het investeren in veiligheid (intelligence) maar ook onderwijs waarbij de waarden en normen van de Nederlandse maatschappij doorgegeven worden.

In de middag volgde de tweede sessie. Dit keer was ik bij familie & gezin. Van oudsher een onderwerp dat sterk leeft bij het CDA. Dit bleek ook. Na de inleiding van Hugo de Jonge (wethouder onderwijs Rotterdam) werd er aan tafel stevig gediscussieerd. De uiteindelijke uitkomst was dat er meer tijd voor gezin en zorg moet komen door het invoeren van meer flexibel in te zetten verlof voor iedereen.

De dag werd afgesloten met een stemming waarbij gestemd kon worden over de uitkomsten van de discussies en Sybrand Buma gaf een toespraak, waarbij hij aangaf goed naar de resultaten van de dag te zullen luisteren. Hij beloofde dat Den Haag gaat doen wat de mensen willen, meer dan ooit.
De uitslag van de stemming werd op 12 september 2016 bekend. Er zijn 15 uitkomsten aangenomen die een-op-een overgenomen worden in het half oktober te verschijnen verkiezingsprogramma.

Persoonlijk is het leuk om te zien dat de uitkomst van de discussie bij Familie & Gezin waaraan ik heb meegedaan een van de overgenomen punten is! Belangrijker is echter dat het CDA door middel van dit soort bijeenkomsten laat zien echt te luisteren naar haar leden en niet enkel vanuit haar ivoren Haagse toren te acteren!cda-1000

 

 

Wiljo Reijnders