Meld u aan voor onze nieuwsbrief


A29-projectgroep

Studenten Hogeschool Rotterdam samen met Wiljo Reijnders en Arjan Sullock Enzlin

Het CDA neemt het initiatief voor onderzoek naar een extra ontsluiting Carnisselande.

De bereikbaarheid van Barendrecht is een zeer belangrijk onderwerp bij en na de komende verkiezingen. Vooral de ontsluitingswegen van en naar Carnisselande staan regelmatig vol. In het huidige verkiezingsprogramma staat dan ook dat CDA Barendrecht voorstander is van een onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot extra ontsluitingsmogelijkheden voor Carnisselande.

Vanuit deze gedachten heeft het CDA, zich in de personen van kandidaat-raadsleden Arjan Sullock Enzlin en Wiljo Reijnders als opdrachtgever gemeld bij Hogeschool Rotterdam voor een onderzoek naar de mogelijkheid om Vaanpark en Bijdorp middels een (extra) onderdoorgang (A29) ter hoogte van knooppunt Vaanplein te verbinden. Het voorgestelde onderzoek werd enthousiast ontvangen door de Hogeschool en er is een groep studenten bereid gevonden de onderdoorgang te onderzoeken. 

Voor CDA Barendrecht is het van belang dat er gedegen onderzoek wordt gedaan, waarbij rekening wordt gehouden met veel verschillende aspecten zoals de gevolgen voor de bewoners van Barendrecht, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Voor de studenten is het zeer leerzaam om een actueel onderzoek te verrichten met een serieus belang. Zowel het CDA als de studenten zijn blij dat deze mogelijkheid er is.

De verwachting is dat het onderzoek half mei afgerond is.