Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Inbraakgolf geeft onveilig gevoel

Barendrecht | Het CDA heeft vragen aan het college gesteld over de recente inbraakgolf in de wijk Vrijenburg. De afgelopen week hebben er in deze wijk minstens 3 pogingen tot inbraak of zelfs inbraken plaatsgevonden.

Deze inbraken en pogingen tot inbraak hebben tot onrust en een gevoel van onveiligheid geleid onder de bewoners.  Zij  passen al een vorm van  buurtpreventie toe door middel van een groepsapp. Hierop zijn de afgelopen tijd onder andere beelden van daders en andere relevante informatie gedeeld.

Voor het CDA is veiligheid in de wijk een belangrijk item en daarom heeft raadslid Wiljo Reijnders een aantal vragen gesteld aan het college.

 

 

 

De volgende vragen zijn gesteld door het CDA:

  • Is het college op de hoogte van deze inbraken?
  • Is er sprake van een verhoogd aantal inbraken de afgelopen periode ten opzichte van een vergelijkbare periode?
  • Welke maatregelen zijn/worden genomen om de inbraakgolf te beperken (bijvoorbeeld verhoogde inzet politie, Mobiele Camera Unit)

In de wijk wordt buurtpreventie toegepast door middel van een groepsapp. Hierop zijn de afgelopen tijd onder andere beelden van daders en andere relevante informatie gedeeld.

  • Is de politie bekend met het bestaan van deze groepsapp?
  • Is de politie cq wijkagent op de hoogte van de informatie die bewoners delen via deze app? Zo ja, wordt deze informatie actief meegenomen in het onderzoek? Zo nee, waarom niet?
  • Kan en wil het college ondersteuning geven aan eventuele buurtpreventie initiatieven die vanuit de bewoners georganiseerd worden? Zo ja welke ondersteuning is mogelijk en hoe kunnen bewoners hier een beroep op doen?