Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Te weinig openbare toiletten

 

Barendrecht | Het CDA wil betere openbare sanitaire voorzieningen. Barendrechters met hoge nood moeten op meer plaatsen terecht kunnen.

In Nederland zijn ruim 2 miljoen mensen die buikklachten hebben. Dit betekend dat er ook veel Barendrechters buikklachten hebben. Voor deze mensen is het essentieel dat er voldoende openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen zijn in Barendrecht. Het CDA Barendrecht heeft, bij monde van het raadslid Wiljo Reijnders, aan het college B&W vragen gesteld over de openbare toiletvoorzieningen.

 

 

De volgende vragen zijn gesteld:

 

  1. Is het college op de hoogte van de locaties van de openbaar toegankelijke toiletten in Barendrecht.
  2. Deelt het college de mening van de CDA fractie dat veelal onduidelijk is aangegeven of en waar er openbare toiletten zijn?
  3. De gemeente Nijmegen heeft alle openbaar toegankelijke toiletten op haar website geplaatst. Is het mogelijk om alle openbare toiletten in Barendrecht op de website van de gemeente te plaatsen?
  4. Is het college, met de CDA fractie, van mening dat bij toekomstige en bestaande (ruimtelijke) projecten er expliciet aandacht dient te zijn voor openbaar toegankelijke toiletten? Zo ja op welke manier wil het college dit realiseren? Zo nee, waarom niet?

 

Wij houden u op de hoogte van de antwoorden en zullen zo nodig verdere acties ondernemen.