Meld u aan voor onze nieuwsbrief


watertoren

Leve de lokale cultuur

Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. In Barendrecht is een veelzijdige basis van voorzieningen en instellingen. Maar het CDA vraagt ook aandacht voor wat zich daarbuiten afspeelt. In het amateurtoneel bijvoorbeeld. Het is niet zo dat cultuur pas cultuur is wanneer er subsidie aan wordt gegeven. Geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap. Bewaren wat waardevol is, is een gezamenlijke opdracht.

Standpunten:

8. Jong geleerd

Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie via scholen is een vertrekpunt van het culturele beleid. Alle instellingen dragen daaraan bij. Jonge talenten vinden daardoor hun weg naar grotere instellingen of culturele gezelschappen.

9. Samenwerken voor cultuur

Het in stand houden van grote instellingen voor podiumkunsten en musea is in de eerste plaats een opgave voor centrumgemeenten. Het CDA is groot voorstander van samenwerking tussen deze grote cultuurinstellingen met kleinere voorzieningen in de omliggende gemeenten en onderlinge samenwerking van die kleinere voorzieningen onderling.

10. Culturele Alliantie

Het initiatief van een aantal culturele organisaties om een ‘culturele alliantie’ aan te gaan wordt toegejuicht. Een alliantie gericht op afstemming en samenwerking verdient ondersteuning.

11. Cultuurhistorisch erfgoed

De gemeente beschermt het cultuurhistorische erfgoed van de lokale gemeenschap, zoals monument Watertoren en dorpsgezicht Dorpsstraat. De monumentencommissie, Historische Vereniging en de Vereniging Dorpskern-Oud Barendrecht adviseren over te nemen besluiten.

12. Religieus erfgoed

Kerkgebouwen zijn vaak karakteristiek en beeldbepalend. Religieus erfgoed heeft een vaste plaats in het beleid van de gemeente. Bij leegstand van religieuze gebouwen wordt gestreefd naar alternatieve bestemmingen. De gemeente denkt en werkt daaraan mee. Bijvoorbeeld door het vergunningenbeleid bij verbouwingen, dan wel wijziging van bestemming.

13. Lokale berichtgeving

Het CDA ziet in lokale multimediale lokale omroep en kranten een vanzelfsprekende partner om netwerken te bouwen die mensen bij elkaar brengt.  In het aanbod is voldoende ruimte voor levensbeschouwing en de volkscultuur.

14. Bibliotheekvoorziening

De Bibliotheek is een belangrijke voorziening voor alle Barendrechters. In het centrum en in Carnisselande moet een bibliotheekfunctie zijn. De bibliotheek zal speciale aandacht moeten geven aan de  multimedia, waaronder het digitale boek.

Het onderwijs is een natuurlijke partner van de bibliotheek voor het bestrijden van laaggeletterdheid en is een informatiebron voor het vergaren van kennis.