Meld u aan voor onze nieuwsbrief


fietsen wegwijzer

Van verbruiken naar waarderen: Niet alles is in geld uit te drukken

Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden. Ook als het niet meteen in geld valt uit de drukken. De leefbaarheid in onze kleine kernen is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons landschap en voor onze kleine detailhandel. CDA’ers zijn rentmeesters van wat van waarde is. Daarin zit ook economische potentie. Wat de natuur geeft kan ook voor innovatie en nieuwe energie ingezet worden. Het draaiende houden van de lokale economie hoort daarbij. Er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling. Ook dat laatste is nodig voor groeiende werkgelegenheid.

Standpunten:

118.     Fietsen

Het CDA vindt een goede bereikbaarheid van wijken per fiets belangrijk. De onderlinge verbinding van fietsroutes en recreatieve fietsroutes in het buitengebied en langs de Oude Maas verdienen aandacht.
De veiligheid van fietser en wandelaar op de bedrijventerreinen is een punt van aandacht bij de (her)ontwikkeling.

136.     Verduurzamen van verkeer

Gratis bewaakte fietsenstallingen, die tevens prima als werkgelegenheidsproject kunnen dienen, maken het gebruik van de fiets extra aantrekkelijk. Het autoverkeer kan verduurzaamd worden door laadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen.