Meld u aan voor onze nieuwsbrief


geld

Wel in geld uit te drukken

Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we ook duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Nog veel nadrukkelijker in tijden van bezuinigingen.

Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Tevens is uitgangspunt dat gemeentelijke heffingen, rechten en leges kostendekkend zijn.

 

Standpunten:

139.     Sparen en weerstandsvermogen

De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. De gemeente zorgt voor voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste investeringen.

140.     Lokale heffingen

De Onroerend Zaak Belasting (OZB–heffing) volgt als regel de trendmatige verhogingen volgens de index van het CPB (Centraal Planbureau).

Rioolheffing en afvalstoffenheffing blijven voorbeelden van gesloten financiering; de kosten worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de burger. De opbrengst van de hondenbelasting wordt volledig gebruikt voor de uitvoering van het hondenbeleid.

141.     Grondaankopen en grote bouwprojecten

De gemeente is terughoudend met de aankoop van grond en vastgoed. Grote bouwplannen worden opgeknipt in deelplannen, zodat tussentijds kan worden bijgesteld op basis van marktonderzoek. Er wordt gezocht naar samenwerking met projectontwikkelaars, waardoor de gemeente minder financiële risico’s loopt. Aangekochte gronden die voorlopig niet kunnen worden bebouwd worden niet tegen goedkope prijzen verkocht. Het inzetten van grond voor tijdelijke bestemmingen heeft dan, uit maatschappelijk oogpunt, de voorkeur.

142.     Transparantie

Er is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB- aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website bekend gemaakt. Op de site is ook een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen en de taken die men uitvoert.