Meld u aan voor onze nieuwsbrief


jeugdzorg

Goed begin is het halve werk

De gemeente wordt naast jongerenwerk ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in de toekomst. Een goed begin in het leven is het halve werk. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de onderwijsinstellingen en andere organisaties zoals HomeStart, in de gemeente. Vroeg ingrijpen in problematische gezinssituaties past bij de keuze voor voorzorg boven nazorg.

Standpunten:

55.     Betrokken en effectief

Jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak van gemeenten. Het CDA ziet volop kansen om de jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te maken.

Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat. Het op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk voorkomt dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg.

56.     Samen met jongeren

Jongeren, hun organisaties en professionals, zoals jongerenwerkers,  worden betrokken bij beleidsvorming en totstandkoming van voorzieningen voor de jeugd. Initiatieven van jongeren zelf worden zo veel mogelijk gefaciliteerd, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van jongeren leidend is.

57.     Voorzieningen voor jongeren

De gemeente is actief in het realiseren van voorzieningen voor jongeren, zoals het jongerencentrum, jongerenontmoetingsplekken, de loungebus, sport- en speelvoorzieningen. Jongeren worden zelf betrokken bij de vormgeving van de faciliteiten. Daarbij zal in voldoende mate rekening gehouden worden met omwonenden.

58.     Gezinnen kennen

De gemeente investeert in informatie over de gezinnen die al ondersteuning krijgen en weet wie de ondersteuning verleent. De gemeente grijpt de kans om het totaal aan instellingen rond jeugdzorg op elkaar af te stemmen. De wethouder jeugd en gezin functioneert als een regisseur tussen instellingen. Daarmee wordt voorkomen dat de hulp aan jongeren blijft steken op discussies tussen instellingen.

59.     Doel van jeugdzorg voorop

Niet een discussie over de structuur van de jeugdzorg en het jongerenwerk staat voorop, maar het doel. Structuren of instellingen zijn daaraan ondergeschikt. Eén instelling neemt de zorg of de ondersteuning per jongere op zich en stemt het waar nodig met anderen af.

60.     Ondersteuning voor ouders

Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft zich bezighouden met de ondersteuning van die ouders die concrete opvoedingsvragen hebben. De centra stimuleren ook contacten tussen ouders die elkaar behulpzaam kunnen zijn.
Vanuit het gezichtpunt CDA-gezinspartij, zal nauwlettend worden toegezien op de invulling van de CJG-taken.

61.     Jonge vaders en moeders

Specifieke aandacht moet er zijn voor jongeren die al vroeg een kind krijgen via voorlichting en ondersteuning via praatgroepen. Begeleiding van met name jonge moeders moet ertoe leiden dat zij zelfstandig voor hun kind kunnen zorgen.

62.     Sport is gezond en vormend

Sportdeelname van jongeren is gezond en gaat overgewicht tegen. Daarnaast bevordert deelname aan sport teamgeest en leren jongeren zich inzet- ten voor elkaar. Het CDA stimuleert jeugdlidmaatschap en kijkt samen met verenigingen naar mogelijkheden om jongeren van 16 tot 18 jaar actief te houden.

63.     Waardering maatschappelijke inzet.

De gemeente gebruikt haar mogelijkheden om de waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers aan de Barendrechters uit te spreken.
Er wordt jaarlijks een jongerenonderscheiding toegekend aan jongeren die zich actief hebben ingezet voor de samenleving. Kinderen en jongeren worden in het zonnetje gezet en zo bedankt voor hun inzet voor de gemeente