Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Jilles van der Stoep

Jilles van der Stoep

CDA gemeenteraadslid

en fractiesecretaris

Email: jilles@cdabarendrecht.nl
Adres: Seinhuiswei 74, 2992 ZG Barendrecht
Telefoon: 0180- 619050

Jilles van der Stoep, 55 jaar oud. Zoals veel Barendrechters ben ik geboren in Rotterdam. Sinds 1982 ben ik woonachtig in Barendrecht. Ik ben getrouwd en wij hebben drie kinderen. Twee zijn nog studerend en wonen op kamers.

Studie / Werk
In Rotterdam-Zuid zat ik op de middelbare school en mijn studie geneeskunde heb ik gedaan aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Erasmus Universiteit. Ik ben werkzaam als verzekeringsarts op de afdeling Bezwaar en Beroep bij het UWV in Rotterdam. Mijn hobbies zijn hardlopen en lezen.

Waarom het CDA?
Voor mij had de gemeentepolitiek een wat stoffig imago. Een indruk die bij sommigen van u welllicht ook bestaat. Na kennismaking met deze wereld verdween dat gevoel heel snel. Gemeentepolitiek en alles wat hierbij hoort is een dynamische omgeving waar ontzettend veel gebeurt wat ons als inwoner van Barendrecht direct raakt. Er zijn continu allerlei ontwikkelingen in onze gemeente op het gebied van wonen, financiën, gezondheidszorg en veiligheid.

Wat ik heel belangrijk vind is dat het gedachtegoed van het CDA zoveel mogelijk moet doorklinken in de besluitvorming van de raad. Als woordvoerder binnen de fractie voor veiligheid, minimabeleid, volksgezondheid en sport en recreatie is het mijn taak om hiervoor te gaan.

Het zijn allemaal actuele thema’s, zeker in deze tijden van recessie, waardoor iedereen wel op de een of andere manier wordt getroffen. Het zijn eveneens thema’s waar het zogenaamde “maatschappelijke middenveld” in ons land een belangrijke rol speelt.

Wij zijn en blijven als CDA een “gezinspartij”, die grote waarde hecht aan het belang van gezinnen, scholen, kerken, verenigingen en zorginstellingen. Nieuwe wetgeving en allerlei bezuinigingsmaatregelen die worden voorgesteld zal ik als CDA-er heel kritisch beoordelen op de effecten t.a.v. gezinnen en de bovengenoemde verbanden.

Mijn strategie is goed luisteren, daarna argumenten vinden en samen met de fractie een CDA-standpunt bepalen. We doen dan ons uiterste best om onze invloed zichtbaar te laten zijn op de besluiten en maatregelen die worden genomen in Barendrecht. Signalen vanuit de gemeente vind ik heel belangrijk want dat helpt mij, uiteraard met de overige fractieleden, om deze argumenten te vinden die ervoor moeten zorgen dat Barendrecht ook sociaal maatschappelijk gezien een prachtige gemeente blijft om in te wonen.

Button publiceren