Johan Lengkeek

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

 

Email: johan@cdabarendrecht.nl
Adres: Singel 35, 2992 BN Barendrecht
Telefoon: 06-55073610


Werk en maatschappij

Mijn naam is Johan Lengkeek, 54 jaar, getrouwd met Wendy en wonende in de Oude Dorpskern van Barendrecht (in het voormalig pand van juffrouw van Loo). Ik heb een tweetal kinderen die  beiden het huis uit zijn. Inmiddels wonen we hier nu bijna 4 jaar met veel plezier en toewijding aangezien we dit pand eigenlijk onafgebroken aan het restaureren zijn!

In het dagelijks leven ben ik afdelingshoofd toezicht gevaarlijke stoffen en het toezicht op erkende instellingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een veelzijdige baan waar de veiligheid van mens en milieu voorop staat.  Dit doe ik nu ruim 3 jaar, daarvoor ben ik 27 jaar werkzaam geweest bij de Douane, ook als leidinggevende.

 

Maatschappelijke / bestuurlijke ervaring

Naast een betaalde baan vind ik  het dienstbaar zijn aan de samenleving ook belangrijk,  bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.  Zo was ik voorzitter van de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht (nu lid en medewerker) en medewerker van de stichting SEDOB (Stichting Evenementen Dorpskern Oud Barendrecht).
Daarnaast heb ik ook een eigen consultancybedrijfje voor Management en Organisatieadvies en ben ik  eigenaar van de stichting International Sports Society die zich bezighoudt met de golfsport.

Sinds 2004 ben ik lid van het CDA. In de periode 2004 t/m 2010 ben ik actief geweest voor het CDA in Spijkenisse . Eerst als fractieondersteuner, daarna even als secretaris en tussen 2006 en 2010 als voorzitter. In deze periode heb ik uit interesse de kaderschool van het CDA gevolgd om de nodige verdieping te krijgen die voor dit werk nodig is.
Voor het CDA Barendrecht ben ik bestuurslid en vervangend voorzitter. Momenteel ben ik ook trekker van het campagneteam voor de gemeenteraadsverkiezingen  2018.

Statement
Ik heb mijzelf kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen vanuit het besef dat de gemeente voor en van de burgers is en dat de gemeente ook op een goede manier bestuurd moet worden; als je ergens voor staat dan moet je ook naar voren durven stappen om er daadwerkelijk iets aan te doen.

Belangrijk daarbij vind ik dat dit transparant, eerlijk en oprecht gebeurt. Daarnaast is het erg belangrijk dat je dit doet vanuit kennis; weten waarover je praat.  Alleen dan ben je in staat om een eigen, afgewogen mening  te vormen die er toe doet!

Politieke stijl
De keuze voor het CDA ligt al voor een deel besloten in mijn verleden, ik kom uit een “gereformeerd nest” waardoor ik ben opgevoed met duidelijke waarden en normen. Hierdoor is een maatschappelijke betrokkenheid gecreëerd die ik met, en binnen het CDA het beste tot zijn recht vind komen. Deze waarden en normen laten zich het best vertalen als: “Er samen zijn voor elkaar, op basis van betrouwbaarheid en wederzijds respect. Dit betekent overigens niet dat deze duidelijke waarden en normen alleen mijn politieke stijl bepalen. Juist de noodzaak om alles transparant, eerlijk en oprecht te laten verlopen voor de burgers maken het ook dat het politieke debat fel mag zijn, maar wel gebaseerd op feiten en met respect voor alle collega’s in de politieke arena.