Meld u aan voor onze nieuwsbrief


jongeren 2

Goed begin is het halve werk

  • Samen met jongeren
  • Voorzieningen voor jongeren
  • Sport is gezond en vormend
  • Maatschappelijke stage behouden
  • Jonge vaders en moeders
  • Doel van jeugdzorg voorop
  • Waardering maatschappelijke inzet.

Standpunten:

Jongeren, jongerenorganisaties en professionals, zoals jongerenwerkers,  moeten mee kunnen praten en mee kunnen doen als er plannen worden gemaakt. Liever nog, als jongeren zelf met ideeën komen ondersteunen we die als CDA graag. Eigen verantwoordelijkheid nemen door de jongeren zelf hoort daarbij.

Voorzieningen voor jongeren

De gemeente is actief in het realiseren van voorzieningen voor jongeren, zoals het jongerencentrum, jongerenontmoetingsplekken, de loungebus, sport- en speelvoorzieningen. Jongeren worden zelf betrokken bij de vormgeving daarvan. Daarbij houden we ook goed rekening met de omwonenden.

Sport is gezond en vormend

Sporten is gezond en gaat overgewicht tegen. Daarnaast bevordert deelname aan sport teamgeest en leren jongeren zich inzetten voor elkaar. Het CDA stimuleert jeugdlidmaatschap en kijkt samen met verenigingen naar mogelijkheden om jongeren van 16 tot 18 jaar actief te houden.

Maatschappelijke stage behouden

De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving. Hoewel het kabinet de verplichte stage afschaft, wil het CDA de maatschappelijke stage lokaal behouden. De gemeente ondersteunt dit en zoekt samen met scholen en instellingen naar voortzetting van de lokale stage.

Jonge vaders en moeders

Specifieke aandacht moet er zijn voor jongeren die al vroeg een kind krijgen. Dit kan door voorlichting en door ondersteuning via praatgroepen. Begeleiding van met name jonge moeders moet ertoe leiden dat zij zelfstandig voor hun kind kunnen zorgen. En zich daarnaast kunnen blijven ontwikkelen.

Betrokken en effectief

Jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak van gemeenten. Het CDA ziet volop kansen om de jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te maken.
Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat. Het op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk voorkomt dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg.

Doel van jeugdzorg voorop

Niet een discussie over de structuur van de jeugdzorg en het jongerenwerk staat voorop, maar het doel. Structuren of instellingen zijn daaraan ondergeschikt. Eén instelling neemt de zorg of de ondersteuning per jongere op zich en stemt het waar nodig met anderen af.

Waardering maatschappelijke inzet.

De gemeente spreekt graag haar waardering uit voor vrijwilligers en mantelzorgers in Barendrechters.
Er wordt jaarlijks een jongerenonderscheiding toegekend aan jongeren die zich actief hebben ingezet voor de samenleving. Kinderen en jongeren worden in het zonnetje gezet en zo bedankt voor hun inzet voor de gemeente