Leo van Gelder

Voor een duurzaam en sportief Barendrecht

Als CDA portefeuillehouder verkeer, milieu en ruimtelijke ordening houd ik mij bezig met de leefbaarheid van Barendrecht. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende groen waarvoor een actief bomenbeleid is opgezet.

Barendrecht gaat bewust om met het milieu en daarom is het een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Daar hoort bij dat dat wij verantwoord omgaan met ons afval, ik vind dan ook dat het scheiden van afval moet worden gestimuleerd. Omdat de voorraad van onze energiebronnen eindig is wil ik in de komende raadsperiode meewerken aan een omschakeling van fossiele brandstoffen naar natuurlijke hulpbronnen zoals zon en wind.

Belangrijk is verder een goed fiets- en wandelpadennetwerk in Barendrecht dat adequaat wordt onderhouden en aansluiting heeft op het openbaar vervoer. Dit stimuleert inwoners in de gemeente om te gaan fietsen, wandelen en trimmen. Goed voor het milieu en goed voor de gezondheid.

Eén van de acties is voor Buitenoord een veilige oversteek naar de Kleine Duiker. Aangezien het autoverkeer niet meer weg te denken is uit onze samenleving en de elektrische auto de toekomst heeft wil ik tevens de aanleg van elektrische laadpalen stimuleren.  Een logische, duurzame en veilige verkeerstructuur in Barendrecht met goede aansluitingen op het rijkswegennetwerk hoort daar ook bij.