Meld u aan voor onze nieuwsbrief


euromunten_vallend

Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we ook duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Nog veel nadrukkelijker in tijden van bezuinigingen.
Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaar-zaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Tevens is uitgangspunt dat gemeentelijke heffingen, rechten en leges kostendekkend zijn.

Standpunten:

140. Lokale heffingen

De Onroerend Zaak Belasting (OZB–heffing) volgt als regel de trendmatige verhogingen volgens de index van het CPB (Centraal Planbureau).
Rioolheffing en afvalstoffenheffing blijven voorbeelden van gesloten financiering; de kosten worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de burger. De opbrengst van de hondenbelasting wordt volledig ge-bruikt voor de uitvoering van het honden-beleid.