Meld u aan voor onze nieuwsbrief


maatschappelijke stage

Er kan meer gebruikgemaakt worden van de denkkracht van de inwoners, en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving. Het is nu juist de politieke uitdaging de vitaliteit in de samenleving aan te boren en te benutten. Daarmee zetten we de beweging in van vrijblijvendheid (de gemeente weet het toch altijd beter) naar betrokkenheid. Dat vraagt een bepaalde manier van werken.

Standpunten:

4. Maatschappelijke stage behouden

De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving. Hoewel het kabinet de verplichte stage afschaft, wil het CDA de maatschappelijke stage lokaal behouden. De gemeente ondersteunt dit en zoekt samen met scholen en instellingen naar voortzetting van de lokale stage.