Meld u aan voor onze nieuwsbrief


station Barendrecht

Uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. Dat uitgangspunt is ook bij de samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridder-kerk (BAR) van groot belang We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling kan blijven van de lokale bevolking.

Standpunten:

26. Over de eigen grenzen heen

Naast de BAR samenwerking gericht op de gemeentelijke beleidsterreinen is afstemming op een hoger schaalniveau voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, waterhuishouding, veiligheid e.a. gewenst. Barendrecht participeert daarom in het opzetten van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

101. Leerlingenvervoer

Bij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop. De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid om veiligheidseisen te stellen, zoals winterbanden. Waar mogelijk wordt er samengewerkt met het regulier openbaar vervoer door verplaatsing van haltes of aanpassing van busroutes en -tijden.

117. Openbaar vervoer

Het gebruik en het functioneren van het openbaar vervoer wordt bevorderd.
  • CDA is van mening dat als inwoners het openbaar vervoer niet kunnen betalen zij financiële steun van de gemeente moeten krijgen, ongeacht leeftijd. Een oudere met een groot pensioen heeft deze ondersteuning niet nodig.