CDA Barendrecht

De commissie Samenlevingszaken is onlangs door middel van een notitie geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO). In Barendrecht wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op de invoering van de huishoudelijke zorg. De WMO is breder en strekt zich uit van jeugd tot ouderen en gehandicapten, kortom tot mensen die… Lees verder

Op Koninginnedag 2006 troffen vier 'generaties' CDA-wethouders elkaar in het gemeentehuis. Nico Den Otter, Leen Kok, Kees Silvis en Bas Nootenboom deelden hun ervaringen over het wethouderschap. Als snel werd geconcludeerd dat er veel is veranderd in het besturen van een gemeente als Barendrecht. Ook werd gezamenlijk geconcludeerd dat het wethouderschap een prachtige baan is.

foto

 

vlnr. Bas Nootenboom, Kees… Lees verder

De commissie samenlevingszaken boog zich 15 mei 2006 over het voorstel van D66 over het burgerinitiatief. Op een groot aantal terreinen is een burgerinitiatief niet mogelijk, bijvoorbeeld over zaken waar de raad niets over te zeggen heeft,  over de vaststelling van de begroting en over gemeentelijke belastingen en tarieven.

Wat is de meerwaarde van een burgerinitiatief was een vraag die… Lees verder

Gemeenteraadsfractie

 Barendrecht, 1 mei 2006

 

 

Drs. J. van Belzen,
Voorzitter raad Barendrecht,
Barendrecht.

 

Betreft: artikel 38 vragen Royal Beatz.

 

Geachte heer van Belzen,

 

Helaas moet de CDA-fractie constateren dat ook dit jaar het jaarlijkse feest, Royal Beatz, in sporthal “de Driesprong”  tijdens de Koninginnenacht niet vlekkeloos is verlopen. Door het ongeoorloofd uitzetten van een… Lees verder

Marianne van Wilgenburg-Beernink, tot 8 maart 2006  CDA-fractievoorzitter,  is op 28 april 2006 koninklijk onderscheiden. Zij kreeg deze onderscheiding niet alleen voor haar 14-jarig raadslidmaatschap, maar ook voor haar inzet op andere terreinen in Barendrecht, zoals  voor de bibliotheek en de peuterspeelzalen/kinderopvang.
Burgemeester J. van Belzen spelde haar de versierselen behorend bij deze graad: lid van de orde van Oranje-Nassau… Lees verder

Tijdens de raadsvergadering van maandag 24 april 2006 is Bas Nootenboom beëdigd als CDA-wethouder.
Bas is  binnen het college belast met de portefeuilles: Ruimtelijke Ordening, Centrumontwikkeling, Volkshuisvesting/woonruimtezaken, Spoorzone (revitalisering Dierenstein, Veilingterrein), Stadsvernieuwing, Monumentenzorg en Sport.
Met het toetreden tot het college is Bas Nootenboom geen CDA-raadslid meer. Hij is als raadslid opgevolgd door Leo van Gelder.

 

In zijn laatste… Lees verder

CDA Raadsleden

Arno Schippers
Arno Schippers

Fractielid

Naar alle fractieleden »