Barendrecht

Er is de laatste weken veel te doen geweest rondom deze basisschool.
Ouders voor en tegen, buurtbewoners kwamen in het geweer, voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente kortom een onderwerp dat iedereen bezig hield.

Wat is er aan de hand en welk standpunt neemt het CDA voorlopig in.
De woonwijk rondom het verzorgingsgebied van deze basisschool is de laatste jaren alleen maar… Lees verder

Barendrecht, 26 juni 2006

Motie

 

De gemeenteraad van Barendrecht in vergadering bijeen op 26 juni 2006.

Overwegende dat:

  1. Gemeentelijk jeugdbeleid een speerpunt vormt;
  2. Een klein deel van onze jongeren overlast veroorzaakt;
  3. Het beleid niet alleen gericht kan zijn op verboden in de Algemene Plaatselijke Verordening;
  4. Voor deze groep jongeren opvang dan wel begeleiding in de directe omgeving noodzakelijk is;… Lees verder

Verblijfsverbod of gebiedsontzeggingen is dat nodig in Barendrecht om de overlast van sommigen aan te kunnen pakken? Dat was een vraag die centraal stond tijdens bespreking van het agendapunt wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De meeste wijzigingen waren zonder bijzondere discussie geaccepteerd.

Eén is van een duidelijke andere orde. Het college stelt voor het volgende artikel aan de… Lees verder

Uit berichten in de pers lijkt het of de uitslag van het Zwitsers onderzoek is dat het wonen in de nabijheid van een UMTS geen invloed zou hebben op het welbevinden van omwonenden. De CDA-fractie heeft hier kennis van genomen. Een standpunt zal door de CDA-fractie pas in een later stadium ingenomen worden.

Allereerst willen wij het artikel op waarde… Lees verder

CDA Raadsleden

Rolinka van der Graaff
Rolinka van der Graaff

Fractielid

Naar alle fractieleden »

Vragen?

Kom naar ons spreekuur!
Wij zijn op donderdagen
- 24 januari
- 1 februari
- 8 februari
van 19.30 uur tot 20.00 uur te vinden in het gemeentehuis op de begane grond in zaal C001.

Schikt het tijdstip niet? maak dan een afspraak met fractiesecretaris Jilles van der Stoep. Jilles@cdabarendrecht.nl

Meld u aan voor onze nieuwsbrief