CDA Barendrecht

Deze woorden werden gesproken tijdens het afscheid van CDA-wethouder Kees Silvis tijdens de raadsvergadering van maandag 24 april 2006 door CDA-fractievoorzitter Corrie Righolt-Dam

Beste Kees,

Dit maakt niet iedere CDA-fractievoorzitter mee treed je net aan en neem je direct afscheid van je CDA-wethouder.

Je zal de Barendrechtse geschiedenis in gaan als de  wethouder die een grote rol gespeeld heeft in… Lees verder

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 24 april 2006 tekenen de fractievoorzitters Wim van der Hoek (VVD), Kees Pieren (PvdA) en Corrie Righolt-Dam (CDA) het coalitieakkoord voor de komende raadsperiode. 

De drie partijen hebben in dit document zaken opgenomen, die zij in de periode 2006-2010 gerealiseerd willen zien. In het collegeprogramma zal het college deze plannen en reeds bestaand beleid door… Lees verder

De CDA–fractie heeft met grote teleurstelling kennisgenomen van het besluit van het college de bouwergunning van de UMTS-mast nabij de Marijkesingel in stand te houden. Er blijken geen wettelijke mogelijkheden meer te zijn een intrekking van de bouwvergunning  te handhaven.

In een raadsbreed gesteunde motie is in december 2005 aan het college opgedragen  om er voor te zorgen dat er… Lees verder

Na het voorlopige akkoord is het CDA er met de VVD en PvdA uitgekomen. Een nieuw Barendrechts college kan aan de slag.
Namens het CDA hebben Klaas Groenendijk en Corrie Righolt de laatste onderhandelingsronden gedaan.  Er waren bij het voorlopige akkoord al afspraken gemaakt over het aantal wethouders. Voor de VVD 1,6 voltijdbaan. De PvdA en CDA elk 1.

Misschien… Lees verder

De CDA-fractie ondergaat door het vertrek van haar fractievoorzitter Bas Nootenboom naar het Barendrechtse college een aantal wijzigingen. Leo van Gelder wordt het nieuwe gezicht in de zeskoppige CDA-fractie in de Barendrechtse raad. Fractievoorzitter wordt Corrie Righolt-Dam en vice-fractievoorzitter Klaas Groenendijk. 

————————————————————————————————————–
Noot voor de pers
Meer info: Corrie Righolt-Dam Willem-Alexanderplantsoen 111, 2991 NC  Barendrecht, corrie.righolt-dam@cdabarendrecht.nl of 0180-623037

Meer info… Lees verder

Het CDA gaat deelnemen aan de nieuwe coalitie in Barendrecht. Samen met de VVD en de PvdA zal het CDA in het college van Burgemeester en wethouders vertegenwoordigd zijn met 1 wethouder: Bas Nootenboom. Op grond van de verkiezingsuitslag lijkt dit college het meest de wens van de kiezer te vertegenwoordigen. De VVD levert 1,6 voltijdsbaan wethouders (2 personen) en… Lees verder

CDA Raadsleden

Jilles van der Stoep
Jilles van der Stoep

Fractievoorzitter

Naar alle fractieleden »