Barendrecht

Op 24 april 2006 hebben de coalitiepartijen hun wensen voor 2006 neergelegd in een coalitieakkoord.

Op dit moment werkt het college de punten van het coalitieakkoord uit in het collegeprogramma.  In het collegeprogramma worden niet alleen de wensen uit het coalitie akkoord financieel doorgerekend, maar ook het al bestaande beleid. Over het bestaande beleid debatteert  de raad in haar… Lees verder

In het coalitieakkoord vindt u geen passage over de verdere uitbreiding van de openingstelling van winkels op zondag. Dat betekent niet dat dit onderwerp bij het college onderhandelingen ter zijde is geschoven. In tegendeel!  Er is wel degelijk over gesproken. Met onze coalitiepartners zijn we tot de overeenstemming gekomen, dat het college niet met een voorstel op dit punt zal… Lees verder

De commissie Samenlevingszaken is onlangs door middel van een notitie geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO). In Barendrecht wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op de invoering van de huishoudelijke zorg. De WMO is breder en strekt zich uit van jeugd tot ouderen en gehandicapten, kortom tot mensen die… Lees verder

Op Koninginnedag 2006 troffen vier 'generaties' CDA-wethouders elkaar in het gemeentehuis. Nico Den Otter, Leen Kok, Kees Silvis en Bas Nootenboom deelden hun ervaringen over het wethouderschap. Als snel werd geconcludeerd dat er veel is veranderd in het besturen van een gemeente als Barendrecht. Ook werd gezamenlijk geconcludeerd dat het wethouderschap een prachtige baan is.

foto

 

vlnr. Bas Nootenboom, Kees… Lees verder

De commissie samenlevingszaken boog zich 15 mei 2006 over het voorstel van D66 over het burgerinitiatief. Op een groot aantal terreinen is een burgerinitiatief niet mogelijk, bijvoorbeeld over zaken waar de raad niets over te zeggen heeft,  over de vaststelling van de begroting en over gemeentelijke belastingen en tarieven.

Wat is de meerwaarde van een burgerinitiatief was een vraag die… Lees verder

Gemeenteraadsfractie

 Barendrecht, 1 mei 2006

 

 

Drs. J. van Belzen,
Voorzitter raad Barendrecht,
Barendrecht.

 

Betreft: artikel 38 vragen Royal Beatz.

 

Geachte heer van Belzen,

 

Helaas moet de CDA-fractie constateren dat ook dit jaar het jaarlijkse feest, Royal Beatz, in sporthal “de Driesprong”  tijdens de Koninginnenacht niet vlekkeloos is verlopen. Door het ongeoorloofd uitzetten van een… Lees verder

CDA Raadsleden

Arno Schippers
Arno Schippers

Fractielid

Naar alle fractieleden »

Vragen?

Kom naar ons spreekuur!
Wij zijn op donderdagen
- 24 januari
- 1 februari
- 8 februari
van 19.30 uur tot 20.00 uur te vinden in het gemeentehuis op de begane grond in zaal C001.

Schikt het tijdstip niet? maak dan een afspraak met fractiesecretaris Jilles van der Stoep. Jilles@cdabarendrecht.nl

Meld u aan voor onze nieuwsbrief