CDA Barendrecht

Vanaf deze plaats wil ik alle vrijwilligers bedanken die zich in Barendrecht hebben ingezet om het geluid van het CDA onder het voetlicht te brengen. Ik ben content met het resultaat van 6 zetels en ben er van overtuigd dat we ondanks de achteruitgang van 2,8% met elkaar een goede campagne hebben gevoerd.

Laat ik dat proberen uit te leggen.… Lees verder

Op 16 maart a.s. treedt de nieuwe CDA-fractie aan.  De fractie heeft Bas Nootenboom gekozen als fractievoorzitter, Corrie Righolt-Dam als vice-fractievoorzitter en Jan de Jager als fractiesecretaris. De overige leden van de CDA fractie zijn Klaas Groenendijk, Frans van Bodegraven en Adrie Luijendijk.
Voor vragen aan de fractie info@cdabarendrecht.nl

————————————————————————————————————–
Voor informatie: Bas Nootenboom, CDA-fractievoorzitter (vanaf 16 maart 2006) Barendrecht… Lees verder

Sinds 1994 lag de wens voor een eigen slagwerklokaal bij de muziekschool al op tafel. In de afgelopen 12 jaar werd er bij gebrek aan beter geoefend in een kamertje van 3×3 m. Maar nu heeft de gemeenteraad op 27 februari j.l. de intentie uitgesproken om bij de Voorjaarsnota de benodigde gelden voor een verbouwing hiervoor te reserveren. Behalve een… Lees verder

 

De gemeente Barendrecht is verplicht om in de begroting een paragraaf over grondbeleid op te nemen. Met het vaststellen van de Nota Grondbeleid voldoen we daarmee aan de verplichting, die al vanaf 1 januari 2004 was opgelegd.
Wat staat er in de nota grondbeleid?
In de nota staat aangegeven hoe een specifieke ruimtelijke ontwikkeling door een sturend grondbeleid kan… Lees verder

Tijdens de verkiezingscampagne bleek dat het standpunt van het CDA over hoogbouw in Barendrecht toch niet die helderheid te verschaffen die men van het CDA gewend is. Lijsttrekker Bas Nootenboom zegt het volgende over het CDA standpunt.

Op dit moment geldt een maximale bouwhoogte van vier lagen, maar het CDA wil daar van af. ,,Natuurlijk moeten we wel strenge eisen… Lees verder

Op de huidige parkeerplaats bij het NS station (de plaats van het oude zwembad Het Keerpunt) komen meer huizen voor jongeren dan eerder voorgesteld. Het CDA voorstel om geen 90 maar 110 woningen te bouwen is door het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad overgenomen. Het worden minimaal 110 woningen, waarvan ongeveer de helft bestemd is voor jongeren… Lees verder

CDA Raadsleden

Jilles van der Stoep
Jilles van der Stoep

Fractievoorzitter

Naar alle fractieleden »