Barendrecht

 

De gemeente Barendrecht is verplicht om in de begroting een paragraaf over grondbeleid op te nemen. Met het vaststellen van de Nota Grondbeleid voldoen we daarmee aan de verplichting, die al vanaf 1 januari 2004 was opgelegd.
Wat staat er in de nota grondbeleid?
In de nota staat aangegeven hoe een specifieke ruimtelijke ontwikkeling door een sturend grondbeleid kan… Lees verder

Tijdens de verkiezingscampagne bleek dat het standpunt van het CDA over hoogbouw in Barendrecht toch niet die helderheid te verschaffen die men van het CDA gewend is. Lijsttrekker Bas Nootenboom zegt het volgende over het CDA standpunt.

Op dit moment geldt een maximale bouwhoogte van vier lagen, maar het CDA wil daar van af. ,,Natuurlijk moeten we wel strenge eisen… Lees verder

Op de huidige parkeerplaats bij het NS station (de plaats van het oude zwembad Het Keerpunt) komen meer huizen voor jongeren dan eerder voorgesteld. Het CDA voorstel om geen 90 maar 110 woningen te bouwen is door het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad overgenomen. Het worden minimaal 110 woningen, waarvan ongeveer de helft bestemd is voor jongeren… Lees verder

De discussie rond de mogelijke openstelling van de bustunnel onder de A29 houdt de gemoederen in Barendrecht in deze verkiezingstijd bezig. In het programma van het CDA staat niets opgenomen over het standpunt van het CDA.

Een paar jaar geleden is op initiatief van o.a. het CDA een hoorzitting gehouden over de mogelijke openstelling van de onderdoorgang. Toen bleek dat… Lees verder

Huisartsenvestiging is (helaas) geen gemeentelijke taak, dat is ook de reden waarom er geen oplossing voor dit probleem in ons verkiezingsprogramma is opgenomen. Dit neemt niet weg dat ook het CDA met u zich ernstige zorgen maakt over het huisartsentekort in Barendrecht. Barendrecht heeft wel mogelijkheden om de randvoorwaarden (vestigingsvoorwaarden) zo gunstig mogelijk te laten zijn. Dit wordt ook voortvarend… Lees verder

De Tweede Kamer heeft zich inmiddels akkoord verklaard met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007.
Als gevolg hiervan zullen per 1 januari2007 de huidige Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten vervallen en een aantal subsidieregelingen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)  over gaan naar de WMO. Tevens komt daar de huishoudelijke verzorging bij en… Lees verder

CDA Raadsleden

Arjan Sullock Enzlin
Arjan Sullock Enzlin

Fractielid

Naar alle fractieleden »

Vragen?

Kom naar ons spreekuur!
Wij zijn op donderdagen
- 24 januari
- 1 februari
- 8 februari
van 19.30 uur tot 20.00 uur te vinden in het gemeentehuis op de begane grond in zaal C001.

Schikt het tijdstip niet? maak dan een afspraak met fractiesecretaris Jilles van der Stoep. Jilles@cdabarendrecht.nl

Meld u aan voor onze nieuwsbrief