CDA Barendrecht

Fractie voorzitter Jilles van der Stoep tijdens de algemene beschouwingen.

Barendrecht | ‘Coalitie ligt op koers en CDA wensen worden ingewilligd’ aldus fractievoorzitter Jilles van der Stoep bij de Algemene Beschouwingen van 2017.

Op 4 juli 2017 vonden de algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad van Barendrecht.

In deze bijeenkomst worden politieke keuzes gemaakt voor de komende jaren.… Lees verder

TrefpuntBarendrecht | Het huidige gebouw ‘t Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat wordt vervangen door een nieuw gebouw. In de raadsvergadering van 9 mei 2017 is besloten om over te gaan tot sloop van het huidige sociaal maatschappelijk centrum ’t Trefpunt.

Het college wilde aanvankelijk overgaan tot renovatie maar dit bleek zeer kostbaar, mede omdat de staat… Lees verder

Geen betaald parkeren

Barendrecht | Het CDA is van mening dat betaald parkeren in Barendrecht, ook in de Stationsomgeving, geen goed plan is. Voor het CDA staat voorop dat er veel betere opties zijn en het is nu ook niet noodzakelijk.

De afgelopen week heeft de gemeenteraad van Barendrecht de parkeernota vastgesteld. De parkeernota is een document voor de lange termijn waarin de… Lees verder

Barendrecht | Cultuur is een middel om eenzaamheid te bestrijden! Aldus Jilles van der Stoep die tevreden kijkt naar de Barendrechtse cultuurnota waarin de bestrijding van eenzaamheid is opgenomen.

Vorig jaar, in juni 2016, heeft het CDA bij de behandeling van de conceptversie van de Cultuurnota gepleit voor meer aandacht voor het probleem van de eenzaamheid. Onze fractie heeft… Lees verder

Barendrecht | Frisse lucht en een comfortabele temperatuur in de klaslokalen van het basisonderwijs. Ouders klagen al langer over het klimaat in de klas en het CDA wil dat er nu werk van gemaakt wordt, aldus raadslid Arjan Sullock Enzlin (CDA).

Dit geeft hij aan als reactie op signalen van ouders die hun zorgen uitspreken over het klimaat in de… Lees verder

Barendrecht | Het CDA wil dat de voorbereidende werkzaamheden bij de rotonde naast de Praxis doorgaan.
Door een bijzondere vondst zou het werk stilgelegd moeten worden voor onderzoek, waardoor de openstelling van de onderdoorgang dit najaar ernstig gevaar loopt.
Lokale crypto-zoölogische wetenschappers hebben het vermoeden dat in de ondergrond een afdruk ligt van een dinosaurus-achtig dier, Mokele-mbemde. Het… Lees verder

CDA Raadsleden

Arjan Sullock Enzlin
Arjan Sullock Enzlin

Fractielid

Naar alle fractieleden »