CDA Barendrecht

Inbraakgolf geeft onveilig gevoel

Barendrecht | Het CDA heeft vragen aan het college gesteld over de recente inbraakgolf in de wijk Vrijenburg. De afgelopen week hebben er in deze wijk minstens 3 pogingen tot inbraak of zelfs inbraken plaatsgevonden.

Deze inbraken en pogingen tot inbraak hebben tot onrust en een gevoel van onveiligheid geleid onder de bewoners.  Zij  passen… Lees verder

I love music
Barendrecht | CDA stelt vragen over claim college inzake ToBe. Het Hof Den Haag heeft op 20-12-2016 een gerechtelijke uitspraak gedaan over ToBe. Belangrijk in deze uitspraak is dat Barendrecht is vrijgepleit van onrechtmatig handelen.

Ook geeft de rechter aan dat andere gemeenten niet konden afdwingen dat Barendrecht verplicht was om subsidie te verstrekken aan ToBe. Het… Lees verder

PsycholanceBarendrecht | De politie heeft het in Barendrecht steeds drukker met meldingen over verwarde personen. Het CDA heeft eind 2015 al aandacht gevraagd voor dit zeer snel groeiende probleem.

Het aantal meldingen in Barendrecht is in Barendrecht namelijk over de periode van 2011 t/m 2015 toegenomen van 28 naar 107 per jaar. Een toename van 380% ( bron Barendrecht.… Lees verder

Barendrecht | Peter Luijendijk en Wiljo Reijnders zijn beëdigd als respectievelijk wethouder en raadslid tijdens de raadsvergadering van 29 november 2016. Jilles van der Stoep neemt het fractievoorzitterschap op zich. Het kersverse raadslid wordt de nieuwe fractiesecretaris. Peter en Wiljo legden de eed af na het debat in de raad over het nieuwe coalitieakkoord. Bij de eerstvolgende fractie… Lees verder

coalitie2016-2018Barendrecht | CDA, EVB en SGP/CU hebben een coalitieakkoord gesloten dat op 29 november 2016 aan de raad is gepresenteerd. Genoemde partijen hebben gezamenlijk een mooi coalitieakkoord ondertekend dat zich uitstrekt over de periode tot aan gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Voorafgaand vonden besprekingen onder de leiding van formateur Klaas Groenendijk plaats, die in een goede constructieve sfeer verliepen.… Lees verder

ingang-begraafplaats-den-oude-dijckBARENDRECHT | Het CDA heeft vragen gesteld over verkeerssituatie bij begraafplaats Den Ouden Dyck.

Van een Barendrechtse bewoner hebben we vernomen dat de oversteek bij de begraafplaats Den Ouden Dyck op de derde Barendrechtse weg als niet-veilig wordt ervaren. Uit berichten op facebook blijkt dat dit breder gedeeld word. Link naar bericht
Aangegeven wordt dat het levensgevaarlijk is als je… Lees verder

CDA Raadsleden

Rolinka van der Graaff
Rolinka van der Graaff

Fractielid

Naar alle fractieleden »