Barendrecht | Met veel interesse heeft de fractie van het CDA in Barendrecht kennis genomen van de burger- en ondernemerspeiling 2017. 

Over het algemeen blijkt dat de Barendrechtse burger tevreden is met zijn of haar woonomgeving. Dat is een opsteker voor iedereen in onze gemeenschap die zich hiervoor inspant.

Het CDA moest echter ook constateren dat er nog verbeterpunten zijn. Wat onze fractie opviel was dat meer dan de helft van de inwoners soms tot vaak last heeft van onveilige verkeerssituaties. Meer dan de helft vindt het CDA veel teveel. De gemeente zal zich vanaf nu actiever moeten gaan inzetten voor verkeersveiligheid. Als het aan het CDA ligt dan moet het aantal inwoners dat last heeft van onveilige verkeerssituaties drastisch afnemen. We zullen de acties van het college in dit kader nauwlettend volgen en toetsen. Het CDA zal zich blijvend inzetten voor een betere verkeersveiligheid!

Mocht u ook tegen onveilige verkeerssituaties aanlopen, schroom niet en neem contact op met CDA Barendrecht via www.cdabarendrecht.nl of via ons secretariaat jilles@cdabarendrecht.nl!