Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Iedereen doet mee!

Ieder mens heeft talenten. Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt. Talenten zijn niet evenredig verdeeld. Dat vraagt erom dat er steeds werk wordt gemaakt van een lokale samenleving waarin mensen niet worden uitgesloten. De christendemocratie bevordert dat mensen elkaar leren kennen waarmee vooroordelen worden voorkomen. Werk is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven of het eigen gezin. Naast de nodige solidariteit spreken we mensen ook aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheden. Rechten en plichten gaan dus hand in hand.
Het CDA wil initiatieven ondersteunen die een inclusieve samenleving dichterbij brengen. Het welzijnswerk in de gemeente kan hierin een stimulerende functie hebben. Dat betekent dat het CDA activiteiten ondersteunt, waarbij mensen zich welkom voelen en worden opgenomen in de reguliere samenleving.

Standpunten:

90. Voedselbank

Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk maar moeten wel een tijdelijke oplossing blijven. De gemeente ondersteunt waar nodig in het vinden van een geschikte accommodatie.
Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meer problemen tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. Zij worden actief benaderd om deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk. Zo kan de voedselbank ook voor hen een tijdelijke voorziening blijven.

Van links naar rechts resp. Arjan, Henk en Arno

Van links naar rechts resp. Arjan, Henk en Arno