Wiljo ReijndersCarnisselande Veilig en Bereikbaar

Als inwoner van Barendrecht en in het bijzonder als inwoner van Carnisselande merk ik hoe belangrijk bereikbaarheid en veiligheid zijn. Voor de leefbaarheid in de wijk zijn bereikbaarheid en veiligheid belangrijke punten waar permanent aandacht voor moet zijn vanuit de gemeente.

Als CDA Barendrecht vinden wij veiligheid en bereikbaarheid dan ook zeer belangrijk. Zo pleiten wij voor een betere bereikbaarheid van Carnisselande, door te laten onderzoeken of er extra ontsluitingsmogelijkheden voor Carnisselande zijn. Niemand zit er per slot van rekening op te wachten om in de file de wijk uit te gaan!

Ook veiligheid staat hoog op het prioriteitenlijstje van het CDA. De afgelopen jaren heeft het CDA hier al veel in geinvesteerd. Een goed voorbeeld hiervan is de mobiele camera unit en de belangrijke rol voor wijkagenten in Barendrecht. We zijn er echte nog niet. De komende jaren zal het CDA zich permanent blijven inzetten voor het vergroten van de veiligheid.

Als inwoner van Carnisselande vind ik veiligheid en bereikbaarheid zeer belangrijke punten waar ik mij graag voor ga inzetten!